Về trang chủ


11/12/2019

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường

 

Sáng ngày 11/12/2019, tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra Hội nghị sơ kết, công tác phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Cảnh sát môi trường.

 

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 1199/QCPH-TCBHĐ-CSMT ngày 17/8/2011 về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (nay là Cục Cảnh sát môi trường, viết tắt là C05) Bộ Công an. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung và thông qua bản Quy chế sửa đổi phù hợp với điều kiện và những bước phát triển mới của hai Cơ quan.

 

 

QCPH 1

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá chung kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trình bày tại Hội nghị, về ưu điểm, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai Cơ quan, các đơn vị chuyên môn trực thuộc hai Cơ quan đã tổ chức triển khai được một số nội dung phối hợp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Bên, tạo được sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ; cơ quan đầu mối của hai Bên đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường kết hợp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo kế hoạch đã đề ra.

 

Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại như: trong quá trình phối hợp có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của hai Bên, kết quả phối hợp còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi Bên, còn có nhiệm vụ, nội dung phối hợp, đề ra trong Quy chế nhưng chưa thực hiện được; Các hoạt động phối hợp, lồng ghép các hoạt động phối hợp, quá trình phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường biển, hải đảo mới chỉ ở mức độ kiểm tra nắm bắt tình hình, chưa xử lý các vụ việc cụ thể, vì vậy hiệu quả đạt được chưa như mong muốn của hai Bên.

 

 

QCPH 2

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, trong thời gian qua, sau khi Luật Biển Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua, việc thực thi pháp luật dần được hoàn thiện và đi vào thực chất hơn và ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là khung khổ chiến lược định hình cho sự phát triển kinh tế biển, trong đó, từ nay đến năm 2030, kinh tế biển phải là chủ đạo, phấn đấu đạt 65% tổng GDP. Điều này dẫn đến việc các dự án, doanh nghiệp khai thác và sử dụng tài nguyên biển trong thời gian tới sẽ phát triển rất mạnh. Và cùng với việc phát triển kinh tế biển thì các vấn đề về bảo vệ môi trường biển, an ninh quốc phòng, đối ngoại,… phải được chú trọng hơn nữa, cần sự chung tay góp sức, phối hợp đồng bộ của các đơn vị trong đó có hai Cơ quan ở cả cấp trung ương và địa phương.

 

 

QCPH 3

Đại tá, Phó cục trưởng Trần Quốc Xanh phát biểu tại Hội nghị

 

Tổng kết lại các nội dung báo cáo, thảo luận, các ý kiến góp ý sôi nổi, thẳng thắn của các đại biểu là đại diện lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của hai bên tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhận định một cách thẳng thắn rằng kết quả phối hợp công tác trong thời gian qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, còn có nhiều nhiệm vụ, nội dung phối hợp, đề ra trong Quy chế nhưng chưa thực hiện được. Các hoạt động phối hợp, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường biển, hải đảo mới chỉ ở mức độ kiểm tra nắm bắt tình hình, chưa xử lý các vụ việc cụ thể, vì vậy hiệu quả đạt được chưa như mong muốn của hai Cơ quan.

 

 

QCPH 4

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết thông qua Quy chế phối hợp sửa đổi

 

Trên cơ sở các báo cáo tham luận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hai bên, Hội nghị đã đạt được sự nhất trí chung và Lãnh đạo hai Cơ quan đã ký kết thông qua bản Quy chế phối hợp sửa đổi. “Đây có thể coi là bước khởi đầu mới, bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa các đơn vị của hai Cơ quan, là nền tảng để công tác phối hợp giữa hai Cơ quan đi vào thực chất nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà hai Bộ đã giao phó cho hai Cơ quan”, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi khẳng định.

 

 

QCPH 5

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Quốc Xanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và người dân, tuy nhiên nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển và hải đảo là trách nhiệm chính của Tổng cục Biển và Hải đảo và Cục cảnh sát môi trường. Đồng chí cũng nhất trí với các nội dung trong Quy chế sửa đổi đồng thời khẳng định, Quy chế chỉ là bộ khung, còn các nhiệm vụ cụ thể sẽ phải được đề xuất trong kế hoạch hàng năm của hai đơn vị để cùng phối hợp triển khai thực hiện. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, sau khi ký kết Quy chế sửa đổi này, hai bên sẽ đề xuất ngay được các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2020 để việc phối hợp hai bên thật sự có hiệu quả góp phần bảo vệ và gìn giữ được môi trường biển đảo cho tương lai.

 

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

 

QCPH 1

Đ/c Đỗ Văn Sen, Cục trưởng cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, báo cáo công tác phối hợp


 

QCPH 2

Thượng tá Bùi Đức An, Trưởng phòng Phòng 7, Cục Cảnh sát môi trường phát biểu tham luận tại Hội nghị


QCPH 3

Đ/c Phạm Thị Gấm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, VASI phát biểu tham luận tại Hội nghị


QCPH 4

Đ/c Đoàn Thị Thanh Hương, Phó cục trưởng, Cục trưởng cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, VASI trình bày toàn văn bản Quy chế sửa đổi

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn