Về trang chủ


03/08/2018

Hội nghị Tập huấn và triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Chiều ngày 03/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Tổng cục) đã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các hoạt động của Tổng cục. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; các thành viên của Tổ công tác về TCVN ISO 9001:2015; các cán bộ phụ trách công tác ISO của các đơn vị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng cho biết, việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào công tác quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để điều hành một tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, thông qua đó góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Đây sẽ là công cụ quản lý của lãnh đạo, đồng thời là công cụ giúp cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình thực thi công vụ.


Theo phát biểu của Ông Vũ Sĩ Tuấn, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là căn cứ để chấm điểm cải cách hành chính của Tổng cục, nếu một trong các đơn vị không xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sẽ ảnh hưởng đến việc chấm điểm cải cách hành chính của toàn Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Để triển khai Quyết định số 394/QĐ-TCBHĐVN về kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN 9001:2008 tại Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Tổng cục đã phối hợp với Công ty Tư vấn và công nghệ quốc tế - INCOTECH tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại Tổng cục.


Nội dung tập huấn gồm các phần chính:

* Lý do chuyển đổi sang ISO 9001:2015
* Nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
* Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
* Giới thiệu các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
* Lộ trình chuyển đổi; lợi ích, khó khăn.
* Thực hành viết quy trình

Thông qua hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn cũng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội nghị tập huấn lần này cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tham gia học tập, qua đó áp dụng vào thực tế công việc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt chất lượng và hiệu quả cao.


Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tap huan ISOa_anh1

Tap huan ISOa_anh2

Tap huan ISOa_anh3

Tap huan ISOa_anh4

Tap huan ISOa_anh5


Thu Loan
 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn