Về trang chủ


10/12/2018

Hội thảo quốc tế về rác thải nhựa đại dương

Trong khuôn khổ của Hội thảo quốc tế tham vấn xây dựng “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương”, tại các phiên thảo luận diễn ra vào sáng ngày 10/12/2018, đại diện các Bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế đã cùng tham luận các nội dung tập trung vào các vấn đề sau: Hiện trạng rác thải nhựa dương tại Việt Nam; Các chia sẻ và bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương có thể áp dụng vào Việt Nam; Nâng cao nhận thức về rác thải nhựa và các ảnh hưởng của rác thải nhựa đến môi trường biển và đại dương; Phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan bao gồm các vấn đề về cơ chế tài chính, chính sách để đưa ra kế hoạch hành động quốc gia phù hợp với tình hình Việt Nam.


Một số hình ảnh tại các phiên thảo luận:


Hội thảo Canada_ảnh1

Hội thảo Canada_ảnh2

Hội thảo Canada_ảnh3

Hội thảo Canada_ảnh4

Hội thảo Canada_ảnh5

Hội thảo Canada_ảnh6

Hội thảo Canada_ảnh7

Hội thảo Canada_ảnh8

Hội thảo Canada_ảnh9

Hội thảo Canada_ảnh10

Hội thảo Canada_ảnh11

Hội thảo Canada_ảnh12
 

Thu Loan