Về trang chủ


18/01/2020

Lễ ký kết Ý định thư hợp tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN

 

Sáng ngày 18/1, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Ý định thư hợp tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hoà Seychelles tại ASEAN.

 

Lễ ký kết Ý định thư giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN Nico Barito đã diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Jordy Pratama, Phó Tổng lãnh sự Cộng hoà Seychelles, Tổng thư ký VCCI Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

  

YĐT 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Tạ Đình Thi và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN Nico Barito ký kết Ý định thư

 

Ý định thư hợp tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN với các nội dung chính bao gồm: (i) Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống Cộng hòa Seychelles tại ASEAN dự định tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển hiệu quả hơn; (ii) Phạm vi hợp tác: quy hoạch không gian biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, bảo vệ và phục hồi môi trường biển, các khu bảo tồn biển, kinh tế biển bền vững; (iii) Hình thức hợp tác: chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn công tác, hội nghị và hội thảo chung, đào tạo và các cuộc họp theo dõi định kỳ.

 

 

YĐT 2

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Lễ ký kết

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, trong những năm qua, dù Việt Nam đã và đang thể hiện một quyết tâm mạnh mẽ chung tay cùng cộng đồng quốc tế hướng tới đại dương xanh, hành tinh xanh, hòa bình, ổn định và cùng phát triển thịnh vượng, đồng thời khẳng định cam kết nỗ lực hành động cùng quốc tế trong chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, chuyển giao công nghệ và huy động các nguồn lực vì hòa bình, ổn định và cùng phát triển thịnh vượng giữa các quốc gia trên thế giới; tuy nhiên, vấn đề quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức.

 

Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển bền vững kinh tế biển là một trong những biện pháp thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Chính phủ Việt Nam. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến Thập kỷ của Liên hợp quốc về Khoa học biển vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2030 cũng như căn cứ sự tương đồng giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Seychelles trong nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội, việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường biển là cần thiết.

 

Tổng cục trưởng tin tưởng rằng, việc kết kết Ý định thư ngày hôm nay giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống Cộng hòa Seychelles sẽ không chỉ đem lại những thành công trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; mà còn góp phần không nhỏ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Seychelles.

 

 

YĐT 3

Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN Nico Barito phát biểu tại Lễ ký kết

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ngài Nico Barito, Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Seychelles. Giới thiệu về Cộng hòa Seychelles ngài Nico Barito cho biết, Seychelles là một quốc đảo gồm 150 đảo lớn nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương. Đại dương mang lại những lợi ích to lớn cho Seychelles và với chiến lược phát triển kinh tế đại dương xanh “blue economy”, phát hành trái phiếu xanh trong khai thác tài nguyên biển, phát triển thủy sản bền vững,… giúp cho Seychelles trở thành một quốc gia phát triển, một trong những nền kinh tế đại dương lớn nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người đạt 30.000 USD/năm. Ông cũng tin tưởng rằng việc ký kết Ý định thư này vô cùng quan trọng, là bước khởi đầu và là nền tảng để bắt đầu xúc tiến các chương trình, các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo để hai bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, cùng phát triển và đạt được những thành công hơn nữa, không chỉ là phát triển bền vững kinh tế biển mà còn là bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua bảo vệ môi trường sinh thái biển, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020.

 

YĐT 5

 

YĐT 4

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết cùng chụp ảnh lưu niệm

 

Lễ ký kết Ý định thư giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles tại ASEAN đã được thực hiện thành công tốt đẹp, đây là kết quả bước đầu quan trọng nhằm góp phần phát triển hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển nói riêng và tạo tiền đề cho việc hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực môi trường nói chung.

Thu Thuỷ

 

 

 

Các bản tin cũ hơn