Về trang chủ


10/08/2019

“Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường” – Chủ đề thảo luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua III

 

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là Khối trưởng Khối Thi đua III năm 2019, ngày 9/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối kết hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Sở TNMT Nam Định; đại diện các Tổng cục thuộc Khối Thi đua III gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi chủ trì hội nghị.

 

 

SKKhoi 1

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, vừa qua các Tổng cục đã ký cam kết tổ chức và thực hiện phong trào thi đua giữa các Tổng cục trong Khối III nhằm phục vụ tốt cho công tác của các Tổng cục cũng như góp phần chung vào phong trào thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ đó đến nay các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động, ban hành các kế hoạch cùng với các văn bản hướng dẫn để triển khai các hoạt động có liên quan theo tinh thần cam kết giữa các Tổng cục. Hội nghị ý nghĩa này được tổ chức tại vùng biển Hải Hậu, Nam Định vừa có tính chất điểm lại những hoạt động trong thời gian vừa qua đồng thời để kích hoạt những hoạt động cho phong trào thi đua tiếp theo của cả Khối. Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, góp sức trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các Tổng cục.

 

 

SKKhoi 2

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, với trọng trách được giao là Trưởng khối thi đua III năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam mong muốn thông qua Hội nghị cùng trao đổi một số vấn đề nổi bật sau: (i) Đặc thù của các Tổng cục hiện nay có nhiều đơn vị sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong công việc, ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cần được sự quan tâm và do đó nội dung thi đua của khối sự nghiệp này cần đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa; (ii) Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, phong trào thi đua của các Tổng cục từ nay đến cuối năm cần hết sức tập trung, tạo ra được sự xung kích, sáng tạo, bầu không khí làm việc khí thế nhằm hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động trong Khối gắn với việc tổ chức đại hội công đoàn của bộ hiện nay cũng như gắn với việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới; (iii) Công tác quản lý nhà nước của mỗi Tổng cục có những đặc điểm, tính chất khác nhau nhưng thực tế có nhiều nội dung hữu cơ gắn kết với nhau, đặc biệt đối với công tác quản lý biển đảo hiện nay có sự giao thoa và gần như có sự liên quan đến hầu hết các Tổng cục. Do vậy cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, phối kết hợp giữa các Tổng cục. Tổng cục Biển và Hải đảo sẵn sàng và mong rằng giữa các Tổng cục có sự chia sẻ, phối hợp thường xuyên, đi vào thực chất, từ các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên đến việc cùng nhau phối hợp giải quyết công việc giữa các Tổng cục; (iv) Cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý. Thực tế chức năng nhiệm vụ của các Tổng cục có thể khác nhau nhưng mô hình tổ chức, cơ chế, cách thức tổ chức, điều hành, quản lý có sự tương đồng, mỗi Tổng cục đều có những điểm mạnh, những cách làm hay có thể chia sẻ, học hỏi để cùng phát triển; (v) Từ giờ đến cuối năm thời gian còn lại rất ít, cần có sự quan tâm của lãnh đạo các Tổng cục mà trực tiếp tham mưu là Vụ tổ chức cán bộ và đầu mối của các Tổng cục cùng với sự chỉ đạo sát sao của Vụ thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ để có thể thực hiện tốt kế hoạch đề ra đến cuối năm của Khối.

 

Tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vũ Sĩ Tuấn báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Khối Thi đua III gồm 5 Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khí tượng Thủy văn, với tổng số 92 đơn vị trực thuộc và gần 6.718 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Khối Thi đua III là Khối tập trung các Tổng cục có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ. Hoạt động của các đơn vị trong Khối luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của Bộ. Hàng năm cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Khối thường xuyên được phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công chức, viên chức và người lao động đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

SKKhoi 3

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn báo cáo sơ kết tại Hội nghị

 

Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, sự quan tâm sát sao của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, công chức, viên chức và người lao động, Khối Thi đua III đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của của Khối và đã đạt được những kết quả khích lệ. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác Khối thi đua như: (i) Phần lớn các đơn vị trong Khối Thi đua III bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hiện khối lượng công việc lớn, độ phức tạp cao, môi trường làm việc có tính đặc thù phức tạp, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đều là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi nên công tác tham mưu, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế, chưa thường xuyên, việc sơ kết, tổng kết chưa kịp thời; (ii) Chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chưa kịp thời khi có sự thay đổi nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng; (iii) Kinh phí bố trí cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

 

Về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019, Khối thi đua III sẽ thực hiện rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra trong đó tập trung vào: (i) Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện, triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Khối, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; (ii) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn tiếp theo.

 

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Hội thảo chuyên môn nghiệp vụ nhằm “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Đại diện các Tổng cục đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước đặc thù của từng đơn vị trong đó nổi bật là các tham luận: (i) Tiếp nhận, xử lý các phản ánh về ô nhiễm môi trường qua Hệ thống đường dây nóng của Tổng cục Môi trường; (ii) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư của Tổng cục Quản lý đất đai; (iii) Tăng cường công tác phục vụ và quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại Nam Định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; (iv) Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tỉnh Nam Định của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; (v) Công tác quản lý tổng hợp vùng bờ và giao khu vực biển của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; (vi) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định;

 

 

SKKhoi 4

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Trịnh Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Trịnh Xuân Quảng đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, báo cáo chi tiết, đầy đủ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho hội nghị. Phó Vụ trưởng cũng đưa ra một số lưu ý: (i) Về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị cần động viên, khuyến khích, tạo điều kiện hơn nữa nhằm đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện công tác này. Căn cứ vào kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm, các đơn vị cần chủ động đưa ra các chủ đề, chuyên đề phát động thi đua, trên cơ sở đó tạo ra những giải thưởng, cách thức khen thưởng cụ thể, hiệu quả và đi vào thực chất đồng các đơn vị cũng cần xem xét lại công tác báo cáo thành tích sao cho đầy đủ và kịp thời; (ii) Về vấn đề tuyên truyền, thông tin báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế phát ngôn và Quy chế truyền thông, đây chính là căn cứ để các đơn vị cùng thực hiện. Bên cạnh việc ghi nhận những ý tưởng, kiến nghị, đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm về những nỗ lực và kết quả đạt được thì đề nghị các đơn vị cũng cần chủ động có kế hoạch, báo cáo, trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Vụ để việc tổ chức, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tốt hơn trong thời gian tới.

 

 

SKKhoi 5

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi trân trọng cám ơn sự tham dự đầy đủ, nhiệt tình, của đại diện các đơn vị tại hội nghị, đây chính là thể hiện tinh thần thi đua, trách nhiệm và nghĩa vụ chính trị mạnh mẽ của các đơn vị. Tổng cục trưởng cũng đồng thời đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và với vai trò trưởng khối sẽ ghi nhận và tổng hợp lại để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ trong công tác của Khối thi đua III trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

SKKhoi 6

Quang cảnh vùng bãi bồi rộng lớn khu vực cửa sông Hồng thuộc Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

 

Trong khuôn khổ chương trình của hội nghị cũng diễn ra chuyến tham quan thực tế vào buổi chiều qua vùng bãi bồi rộng lớn phía Nam cửa sông Hồng thuộc khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, vùng ngập nước đầu tiên của Đông nam Á tham gia Công ước quốc tế Ramsar đã mang lại những trải nghiệm mới mẻ, thú vị, tạo ra bầu không khí cởi mở, tươi mới và tràn đầy khí thế cho các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Thu Thuỷ