Về trang chủ


25/12/2018

Những hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

Ngày 20/12/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Trắc địa và Bản bồ biển. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh2

Ông Dương Quốc Lương, Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển phát biểu tại buổi Lễ

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh3

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh4

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh5
 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh6

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh7

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh8

 

Lễ kỷ niệm TTTĐBĐ_anh9


Thu Loan