Về trang chủ


07/05/2018

Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Trải qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 
Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Theo: TTXVN

Các tin mới hơn