Về trang chủ


27/10/2018

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc tổ chức Cuộc thi "Nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác thải nhựa từ hành vi của mỗi con người"

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lông, và để hướng ứng Phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát động, ngày 25/10/2018, Công đoàn cơ sở Thành viên và Chi đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc đã tổ chức Cuộc thi "Nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác thải nhựa từ hành vi của mỗi con người".


Dưới đây là những hình ảnh của Cuộc thi:

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_1

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_2

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_3

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_4

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_5

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_7

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_8

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_9

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_10

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_11

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_13

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_14

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_15

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_16

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_17

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_18

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_19

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_20

Cuoc thi nag cao nhan thuc ve rac thai nhua dai duong_21


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn