Về trang chủ


11/06/2019

Điều chỉnh quy hoạch chung để thành phố Hạ Long trở thành đô thị động lực phát triển vùng ven biển Bắc bộ

 
Quảng Ninh đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để làm đường bao biển 2
 
Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các mục tiêu điều chỉnh quy hoạch thành phố Hạ Long là nâng cao vị thế, vai trò của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong khu vực và quốc tế; xây dựng thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện; là trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Điều chỉnh quy hoạch thành phố Hạ Long còn có mục tiêu là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước; làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển thành phố Hạ Long và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch.
 
Tính chất đô thị của thành phố Hạ Long sẽ là đô thị du lịch - dịch vụ quốc gia, có tầm quốc tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; là thành phố cấp vùng với chức năng dịch vụ - du lịch - thương mại - công nghiệp - cảng biển, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ. Thành phố Hạ Long cũng được xác định là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc; thành phố có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng; thành phố phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Bên cạnh đó, Quyết định điều chỉnh quy hoạch thành phố Hạ Long còn xác định các chỉ tiêu phát triển đô thị, mô hình và cấu trúc phát triển đô thị, thiết kế đô thị, phát triển kinh tế đô thị; định hướng phát triển không gian, định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch chung.
 
Ngoài ra, điều chỉnh quy hoạch thành phố Hạ Long còn thể hiện nội dung về đánh giá môi trường chiến lược với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long và vịnh Cửa Lục, bảo vệ và phục dựng hệ sinh thái, đa dạng sinh học; thực hiện chuyển đổi các hoạt động khai thác than, sản xuất công nghiệp, vận tải hàng hóa để giảm nguy cơ gây ô nhiễm tới môi trường đô thị thành phố Hạ Long và góp phần bảo vệ di sản vịnh Hạ Long; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng đô thị và thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu để ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra.
 
Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch nói trên bao gồm ranh giới hành chính thành phố Hạ Long có diện tích tự nhiên khoảng 27.753, 9 ha và các khu vực lân cận là huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên, thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh.
 
Với việc điều chỉnh quy hoạch chung nói trên, thành phố Hạ Long và Khu Kinh tế Vân Đồn sớm trở thành những khu đô thị ven biển xanh, hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung trong việc thực hiện chủ trương của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra./.
 
Hoàng Nhất Thống