Về trang chủ


Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc thông báo kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển và tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển tại Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc đã khẩn trương tiến hành các bước xét tuyển đúng quy định và đến ngày 26 tháng 5 năm 2020 đơn vị đã hoàn thành công tác xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Với mục tiêu thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện hiện đại, đạt trình độ tiên tiến phục vụ công tác điều tra cơ bản, quan trắc, kiểm soát, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về biển, hải đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong tình hình mới, góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 26/6/2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.
Triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển: Xây dựng tiền đề chính sách, pháp luật
Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến nay, việc xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện, cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của nghị quyết.
[Infographic] – Các trọng điểm phát triển kinh tế biển trong 5 năm tới
Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Chính phủ đang triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP với các trọng điểm phát triển trong 5 năm tới. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiến ra biển một cách nhanh, mạnh và bền vững.
Hoàn thiện quy định thiết lập hành lang bờ biển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu
Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển, đảo. Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo quy định cần phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) để bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2020), đây là nghị định quan trọng, chủ chốt và đột phá quy định rất nhiều nội dung mới phải thực hiện nhằm bảo đảm kết nối, cung cấp, sử dụng dữ liệu số để xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để triển khai thực hiện Nghị định này, ngày 17/6/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1329/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai thực hiện Nghị định này.
Nhìn lại một năm chống rác thải nhựa
Ngày 9/6/2020 là tròn một năm Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Nhìn lại một năm qua, các nỗ lực về chính sách, quản lý của Bộ TN&MT đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Phát triển “chuỗi đô thị biển”: Hướng đột phá trong sử dụng bền vững không gian biển Việt Nam
Nằm ở “nút giao” giữa hai luồng sáng kiến: Ấn Độ - Thái Bình Dương (liên kết Đông - Tây) và Vành đai, con đường (liên kết Bắc - Nam), Biển Đông tiếp tục khẳng định vị thế địa chính trị trong cấu trúc khu vực - nơi chứa đựng các lợi ích đan xen, vừa hội nhập, vừa cạnh tranh. Trong bối cảnh như vậy, chiến lược hướng tới một nền “kinh tế biển xanh và bền vững” đã được Đảng ta lựa chọn và hiện đang được triển khai vào thực tế với các quyết sách cụ thể. Luật Quy hoạch (2017) với quy hoạch không gian biển quốc gia, nếu được thực hiện hiệu quả theo đúng nghĩa của nó, sẽ tạo nền tảng cho việc áp dụng cách tiếp cận quản lý mới - quản lý biển theo không gian, dựa vào hệ sinh thái. Loại hình quy hoạch mới này giúp hài hòa lợi ích giữa phát triển và bảo tồn, ưu tiên liên kết các mảng không gian chính yếu và tạo tương tác trong phát triển.
Giải pháp hạn chế, giảm thiểu tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường biển
Biển và đại dương là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, trong đó điển hình nhất là ô nhiễm do rác thải, mà chủ yếu là rác thải nhựa, từ các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên đất liền và trên biển. Với đặc thù là một không gian liên thông, được chi phối bởi các hoàn lưu biển, ô nhiễm rác thải nhựa ở biển đã trở thành vấn đề của toàn thế giới. Được ghi nhận từ những năm của thập kỉ 70, nhưng cho đến gần đây, tình trạng ô nhiễm nhựa trên biển có xu hướng gia tăng mạnh và đáng báo động.
Công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển và hải đảo
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quản lý tổng hợp vùng bờ; qiao khu vực biển; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được thực hiện bài bản, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển và hải đảo.
Xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo
Trong thời gian qua, Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) để trình Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ TN&MT ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách, pháp luật.
Cùng chung tay “làm sạch biển” và “ngăn chặn rác thải đại dương”
Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường dành riêng cho phóng viên Tạp chí Biển Việt Nam một số nội dung trao đổi về chủ đề cũng như những hoạt động thiết thực của Việt Nam trong chuỗi sự kiện quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm nay.
Hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2020
Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020.
Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế biển
Khi du lịch đang trở thành hoạt động kinh tế mũi nhọn của các tỉnh ven biển miền Trung, vùng biển ở nhiều nơi đang có chiều hướng quá tải, đồng nghĩa với môi trường và hệ sinh thái biển tiếp tục suy giảm. Chính vì vậy, “cuộc chiến” giữa bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển kinh tế bền vững vẫn ở tình thế cam go.
Đại hội Chi bộ Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Hướng đến Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiều ngày 19/05/2020, Chi bộ Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Cục QLĐTCBB) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:
Quảng Ninh: Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển
Những năm qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển gắn với phát triển kinh tế biển đảo và đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chiều ngày 15/05/2020, Đại hội Chi bộ Vụ Chính sách và Pháp chế (Vụ CS&PC) nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tổ chức trọng thể. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Trường Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội; các đại biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục và toàn thể đảng viên Vụ CS&PC.
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Sáng ngày 15/5/2020, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Quế Lâm - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng cục trưởng tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí đại diện một số Chi bộ trực thuộc Tổng cục cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Chi bộ Văn phòng Tổng cục tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng nay (14/5), Chi bộ Văn phòng Tổng cục tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 | Trang sau »