Về trang chủ


24/06/2020

Hoàn thiện quy định thiết lập hành lang bờ biển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu

 

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển, đảo. Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo quy định cần phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) để bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
 
Đồng thời, Luật đã quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển việc tổ chức thiết lập, công bố và quản lý HLBVBB đối với phạm vi do địa phương quản lý; quy định trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển có trách nhiệm thiết lập HLBVBB thuộc phạm vi quản lý.
 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được gia, đến nay Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu Bộ TN&MT ban hành các văn bản Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển như: Nam Định, Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Thuận, Ninh Thuận, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Kiên Giang… Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và quyết định công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, là cơ sở để thiết lập HLBVBB. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành việc thiết lập HLBVBB theo quy định. Cụ thể chưa phê duyệt ranh giới, công bố, cắm mốc giới HLBVBB, vẫn còn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chưa thực hiện việc lấy ý kiến Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB.
 
Tại Khoản 1 Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định: Kể từ thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, chưa được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực nước triểu cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập theo quy định tại Luật này, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương có biển chưa triển khai thực hiện, chưa hoàn thành việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định đã dẫn đến việc triển khai các dự án ở khu vực ven biển gặp khó khăn.
 
- Do trước đó mới xác định và công bố được 601 điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển nhưng khoảng cách giữa hai điểm đó khá xa (khoảng 5km/điểm) nên trong quá trình xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm phục vụ công tác xác định, thiết lập HLBVBB còn gặp những khó khăn nhất định.
 
Hoàn thiện quy định thiết lập hành lang bờ biển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu
 
Công tác tuyên truyền, nghiên cứu thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa sâu rộng nên dẫn đến tâm lý e ngại khi triển khai thiết lập HLBVBB. Nhiệm vụ thiết lập HLBVBB là lĩnh vực mới, một số cơ quan, đơn vị chưa có kinh nghiệm thực hiện; trình độ, năng lực cán bộ còn hạn chế nên việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở thông tin, dữ liệu về biển và hải đảo còn thiếu. Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố chưa quan tâm đúng mức khi bố trí ngân sách cho nhiệm vụ thiết lập HLBVBB.
 
Để đảm bảo thực hiện công tác này, ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định cụ thể về việc xác định, thiết lập HLBVBB.
 
Ngày 12/10/2016, Bộ TN&MT cũng đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
 
Ngày 06/06/2018, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ban hành và công bố công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam với 6028 điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển, rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm chỉ còn khoảng 500m/điểm và 1909 điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam gồm: Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Cô Tô, Cồn Cỏ, Côn Đảo, Lý Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Phú Quý và Vân Đồn.
 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: Công văn số 3628/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01/9/2015 về việc thực hiện quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Công văn số 3753/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2017 về việc triển khai thực hiện Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Công văn số 4227/BTNMT-TCBHĐVN ngày 08/8/2018 và Công văn số 255/BTNMT-TCBHĐVN ngày 19/01/2019 về việc phối hợp thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 
 Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có biển kịp thời hoàn thiện hồ sơ xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trong phạm vi địa phương; khẩn trương hoàn thành việc thiết lập HLBVBB; trong khi HLBVBB chưa được thiết lập, thực hiện nghiêm quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 
Nguồn: monre.gov.vn
 
Các tin mới hơn