Về trang chủ


28/10/2019

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông tài nguyên và môi trường năm 2019

Chiều ngày 25/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông năm 2019 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, người phát ngôn các đơn vị trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, Hội nghị được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức định kỳ hàng năm cho các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, người phát ngôn nhằm trang bị những quan điểm đường lối chính sách, quy định mới của Đảng , nhà nước về tuyên truyền báo chí , đồng thời giải đáp thắc mắc các kiến thức nghiệp vụ trong quá trình hoạt động tuyên truyền, báo chí.
 
Thứ trưởng cũng cho biết, thời gian gần đây, các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương đang được báo chí và cộng đồng xã hội  quan tâm ở mức độ cao nhất. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định công tác tuyên truyền báo chí là công cụ truyền thông hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường. Mặt khác, đối với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị cần phải thống nhất nâng cao nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện các công tác tuyên truyền báo chí truyền thông, cũng như tăng cường công cụ tổ chức thực hiện - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.
 
 
Hội nghị tạp huấn 1
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chủ trì Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các giảng viên, báo cáo viên trực tiếp giới thiệu, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về công tác tuyên truyền, báo chí trong tình hình mới; những định hướng tuyên truyền về tài nguyên và môi trường thời gian tới; tình hình thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội; xu thế và giải pháp để phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 
 
Hội nghị tập huấn 2
 
Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, mạng xã hội với các thuật toán khuyến khích việc phát tán nhanh, rộng bất kể thông tin gì và không có kiểm duyệt trước, thậm chí có thể trả tiền để phát tán tin giả, tin độc… và nó đang là mảnh đất màu mỡ cho việc kẻ xấu tạo ra khủng hoảng truyền thông đối với cá nhân, tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận hoặc tranh đoạt quyền lợi. Đồng thời, mạng xã hội trao cho người dùng một thứ quyền lực để phản biện, phản đối, và có lúc để gây hại. Ai cũng có thể đưa tin, bình luận, ai cũng tưởng có thể trở thành nhà báo thậm chí là “Quan tòa”. Chính vì thế, khủng hoảng truyền thông không loại trừ một ngành hay địa phương nào và thưởng kéo theo “khủng hoảng kép” với thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền. 
 
Hội nghị tập hấn 3
 
Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên truyền, báo chí trong giai đoạn hiện nay
 
 Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm cũng cho rằng, khi xử lý sự cố truyền thông cần phải chủ động thông tin để đề cao tính minh bạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị, chân thành của cơ quan, tổ chức; bản lĩnh của người đứng đầu; cần phân biệt những vụ việc quan trọng gây khủng hoảng truyền thông trên diện rộng với sự cố nhỏ nhất thời để có kế hoạch ứng phó, xử lý phù hợp.
 
Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nâng cao  các hoạt động nghiệp vụ truyền thông báo chí như tăng cường tiếp xúc cung cấp thông tin cho báo chí , chủ động họp báo, giao lưu báo chí, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền. Đặc biệt là thực hiện tốt các quy định tại Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 
Hội nghị ập huấn 4  
Toàn cảnh Hội nghị
       
                                                                                                                                                                               Nguồn: dwrm.gov.vn