Về trang chủ


23/10/2019

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

 
Chủ tịch quốc hội 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
 
Kinh tế Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng
 
Sáng 21.10, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. 
 
Mặc dù vậy, tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện: Tăng trưởng đạt khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.
 
Toàn cảnh ĐH
 
Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
 
Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao; tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2016 – 2020. 
 
“Những thành tựu trên là rất quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo Đảng, là kết quả của sự quyết tâm, sự đồng lòng hợp lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 
 
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đây là kỳ họp cuối năm, chương trình nghị sự của kỳ họp này gồm nhiều nội dung quan trọng: Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả kế hoạch thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Đồng thời sẽ xem xét quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cho giai đoạn 2021 – 2025. 
 
Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
 
Theo người đứng đầu Quốc hội, trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, Quốc hội sẽ nghiên cứu phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
 
Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nước và góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác. 
 
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông; xem xét phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, tạo khung pháp lý quan trọng, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh biên giới; đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.
 
Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 12 Dự án luật, Bộ luật và 4 Dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 9 Dự thảo luật khác, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013.
 
Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần vào thành công của kỳ họp.
 
                                                                                                                                                                          Nguồn: Biendao24.vn