Về trang chủ


05/05/2020

Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020 (ngày 07/4), Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền màu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.

 

HMTN 1
 Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại
 
Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hiến máu cứu người, chia sẻ cùng cộng đồng, nỗi lo của ngành y tế, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà dịch Covid làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội, trong đó công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn và cũng đồng thời đề cao nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng cục đề nghị các thành viên Công đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc Tổng cục thông báo, vận động các cán bộ, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia hoạt động có ý nghĩa này.
 
Thông tin về Ngày hội hiến máu tình nguyện của Tổng cục diễn ra cụ thể như sau:
     1. Thời gian: từ 8:00 – 11:30 ngày 07 tháng 5 năm 2020 (thứ 5).
     2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà C, trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
 
Chi tiết Công văn số 02-CV/CV-CĐTC-ĐTNTC của Ban Thường vụ đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đã được gửi tới các Công đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc Tổng cục.
 
Xem toàn bộ Công văn tại đây!
 
Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam