Về trang chủ


27/10/2020

Hội thảo “Kết hợp Quản lý rác thải nhựa và Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs: Bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp theo”


Sáng ngày 27/10, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết hợp Quản lý rác thải nhựa và Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs: Bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp theo”. Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình các Thành phố tiên phong vì Mục tiêu Phát triển Bền vững ASEAN (ASEAN SDGs-FC) tại Việt Nam.

 

Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Võ Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo Việt Nam. Tham dự Hội thảo còn có Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia; đại diện Chi cục biển và hải đảo - Sở TN&MT các thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nam Định; Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam); Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà nghiên cứu có quan tâm.

 

IGES 1

Toàn cảnh hội thảo

 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tổng kết các kết quả thực hiện trong Chương trình các Thành phố Tiên phong vì Mục tiêu Phát triển Bền vững ASEAN SDGs tại Việt Nam, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến cải thiện quản lý chất thải nhựa và thực hiện SDGs ở Việt Nam.

 

IGES 2

Ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan đầu mối Chương trình ở Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan đầu mối thực hiện cơ chế phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình tại Việt Nam cho biết, “Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019. Cùng với đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã và đang triển khai rất nhiều các công việc quan trọng liên quan đến rác thải nhựa đại dương như xây dựng Đề án thành lập Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như triển khai một loạt các dự án hợp tác liên quan tới rác thải nhựa đại dương với các đối tác quốc tế như WWF, Đại sứ quán Canada, chính phủ Nhật Bản,… Các kết quả thu được của các hoạt động đã thực hiện trong Chương trình tại Việt Nam với chủ đề “Quản lý rác thải nhựa đại dương hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs” cũng đã đóng góp một phần để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ quản lý rác thải đại dương, đồng thời góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs ở Việt Nam.

 

IGES 3

Ông Võ Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cơ quan điều phối các hoạt động của Chương trình tại Việt Nam

 

Tại Hội thảo, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu biển và hải đảo của Tổng cục đã cập nhật tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới. Đại diện Chi cục biển và hải đảo TP Hải phòng đã chia sẻ một cách đầy đủ và chi tiết về những thực tiễn tốt cũng như những khó khăn và thách thức trong thực hiện Kế hoạch hành động giảm rác thải nhựa đại dương tại địa phương và trên cơ sở đó, các địa phương khác có thể học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp cụ thể trong việc thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương mình, làm sao để phù hợp với khung mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia.

IGES 4

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày tại Hội thảo

 

Gợi mở về những định hướng tiếp theo trong vấn đề quản lý nhựa đại dương bền vững, chuyên gia Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và chuyên gia của WWF-Vietnam cũng đã chia sẻ với Hội thảo những thông tin nghiên cứu về triển vọng hình thành một thỏa thuận toàn cầu giải quyết rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Liên hiệp quốc cũng như những chính sách và đóng góp của Việt Nam hướng đến một thỏa thuận toàn cầu giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

 

Thu Thuỷ