Về trang chủ


18/02/2020

Nghiệm thu kết quả khoa học của đề tài: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương

Ngày 14 tháng 2 năm 2020, TS. Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt nhóm thực hiện báo cáo kết quả khoa học đề tàii: "Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương" do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo chủ trì.

chiha1

Tham dự buổi báo cáo có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm, Chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia là thành viên trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài theo QĐ số 03/QĐ-TCBHĐVN ngày 10 tháng 01 năm 2020. TS. Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ làm công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo ở địa phương.

 

chiha2

Sau phần báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng đều nhận xét đây là đề tài đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài, có tính thực tiễn và tính khả thi khá cao. Tuy nhiên nhóm thực hiện đề tài cũng cần xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tất cả những yêu cầu, đóng góp nhận xét của hội đồng nhằm hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài với mục tiêu tăng cường năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

chiha3
chiha7

Viết Tấn