Về trang chủ


10/04/2019

Rà soát các nhiệm vụ về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương

Sáng ngày 09/4, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Tổng cục về rà soát nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và Kế hoạch tổng thể về rác thải nhựa đại dương. Cuộc họp đã được nghe Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo báo cáo chung về các nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo  báo cáo về dự án rác thải nhựa đại dương.

Báo cáo về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Ông Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương, Viện đã xây dựng thuyết minh, dự toán Dự án "Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam" và đã bảo vệ trước Hội đồng thẩm định Tổng cục.
 
Toàn cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Trong đó, Viện đã đưa ra thực trạng tình hình quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa nói chung, chất thải nhựa đại dương tại Việt Nam và trên thế giới, đồng thời Viện cũng đã tổng kết lại các quan điểm chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước về Nghị quyết 36/NQ-TW, qua đó đề ra mục tiêu, xác định nhiệm vụ và giải pháp tương ứng đối với thực trạng quản lý rác thải hiện nay.
 
Theo Ông Nguyễn Lê Tuấn, Viện đã tích cực tham gia các cuộc họp với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển làm việc với Liên danh Tổ chức Bảo vệ môi trường biển; Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng trong việc hỗ trợ Tổng cục xây dựng kế hoạch. Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề về xử lý chất thải rắn, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi và góp ý về những tồn đọng cũng như đưa ra một số biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực này.
 
Kết thúc cuộc họp, Phó tổng cục Trưởng Phạm Thu Hằng đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: đẩy nhanh tiến độ trình và duyệt hồ sơ, đề xuất dự án; tập trung sử dụng nguồn lực hợp lý vào công tác nghiệm thu, quyết toán ngân sách; định hướng rõ ràng và chi tiết cho kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến năm 2020, có văn bản hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị chức năng để hợp tác tổng thể và toàn diện, đề xuất kinh phí phù hợp và kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước về biển, đảo. Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng đề nghị Vụ HTQT có kế hoạch thực hiện hiệu quả theo tinh thần Quyết định số Quyết định số 1862/QĐ-TTg và 1864/QĐ-TTg nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp ứng phó, khắc phục Sự cố tràn dầu trên biển.
 
Liên quan đến vấn đề về rác thải nhựa đại dương, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị nhanh chóng đưa ra đề xuất nhằm thực hiện tốt mục tiêu làm sạch và thu gom rác trong thời gian sắp tới, bám sát yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời giải trình và đề xuất giải pháp hợp lý cho các vấn đề phát sinh./.
 
Mai Anh