Về trang chủ


17/07/2020

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo tiêu chuẩn dự tuyển và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, tính cạnh tranh trong công tác tuyển dụng viên chức; được sự đồng ý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2020.

Chi tiết Thông báo tại đây!

Các bản tin cũ hơn