Về trang chủ


28/04/2020

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ  Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TCBHĐVN ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển;
 
Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: 
 
Số lượng viên chức: 35 người, trong đó:
 
        Kế toán viên: 01 người 
 
        Kế hoạch; Quản trị - giao dịch khách hàng: 02 người
 
        Xử lý biên tập bản đồ: 02 người
 
        Trắc địa bản đồ: 30 người
 
Thời hạn nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 28/5/2020. 
 
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển     
 
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37547194.
 
Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Chi tiết Thông báo tuyển dụng tại đây!
 
VASI