Về trang chủ


18/09/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giai đoạn 20120 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020. Nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Ngành tài nguyên và môi trường năm 2020, đồng thời phát huy tối đa được trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, sáng ngày 18/9, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Cùng tham dự hội nghị có đại diện Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ, về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam gồm có lãnh đạo Tổng cục; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể cùng 25 đại biểu đại diện cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến của Tổng cục; cùng đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin.
 
Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tổng cục biển
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
 
Khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các Tổng cục bạn đã tới dự Hội nghị. Và đặc biệt, Tổng cục trưởng nhiệt liệt chúc mừng tới toàn thể các đại biểu là đại diện lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể, những điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Tổng cục, những tấm gương người tốt việc tốt đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giai đoạn 2020-2025.
 
Hội nghị lần này cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Tổng cục ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong Tổng cục.
 
 
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Tổng cục Biển và Hải đảoViệt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được khen thưởng các hình thức cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục học tập, noi theo.
 
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực cuả tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Tổng cục trong thời gian qua. Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, mặc dù là đơn vị mới thành lập, nhưng tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động vượt qua nhiều khó khăn, hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thi đua yêu nước như là một phương thức chỉ đạo, điều hành, cổ vũ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
 
“Thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2016 - 2020) của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các báo cáo tham luận điển hình tiên tiến của các đơn vị và cá nhân tại Hội nghị này, Tôi rất phấn khởi thấy rằng, dù trong hoàn cảnh nào, công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục luôn được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ II đã đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều tập thể và cá nhân của Tổng cục đã được Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hình thức khen thưởng khác” – Thứ trưởng Lê Minh Ngân nói.
 
Toàn cảnh 
 Quang cảnh Hội nghị
 
Nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý nhà nước tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; triển khai có hiệu quả kế hoạch 5 năm và chuẩn bị tốt cho thực hiện Kế hoạch tổng thể theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ để thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 
Thứ hai, tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức đủ mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, đảo; hiện đại hóa lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra;
 
Thứ ba, đẩy mạnh điều tra cơ bản; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo, bảo đảm tích hợp, chia sẻ và cập nhật; nâng cao năng lực kiểm soát tài nguyên, năng lực dự báo, cảnh báo ô nhiễm và thảm họa môi trường biển; khắc phục và chủ động phòng ngừa tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa đại dương;
 
Thứ tư, xây dựng, tổ chức thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách, chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm, hướng đến nền kinh tế biển xanh tuần hoàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra;
 
Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh môi trường biển, giảm thiểu bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa đối với tài nguyên, môi trường biển nước ta; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài nguyên, môi trường biển;
 
Thứ sáu, phấn đấu tối thiểu 45% diện tích vùng biển Việt Nam có số liệu điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển ở tỷ lệ 1/500.000.
Với những thành tích mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Minh Ngân bày tỏ tin tưởng rằng đây sẽ là bệ phóng vững chắc để Tổng cục cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc tạo xung lực và khí thế mới cho các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục cũng như của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
“Về phía Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để Tổng cục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhanh chóng phát triển xứng tầm với nhiệm vụ và vị thế của mình. Nhân đây, Tôi cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ, các đơn vị trong Khối thi đua trong thời gian tới cần có sự hợp tác chặt chẽ, phối hợp hiệu quả hơn nữa với Tổng cục trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, cùng sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường và có vị thế ngày càng cao, thể hiện vai trò quan trọng trong định hướng, chính sách phát triển kinh tế biển của đất nước” – Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.
 
Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá được kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục trong giai đoạn 2020-2025; đã biểu dương, tôn vinh 9 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến cấp Tổng cục; thông qua danh sách 01 tập thể và 02 cá nhân đề xuất với Bộ công nhận danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.
 
Chụp ảnh lưu niệm
 Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng Lãnh đạo Tổng cục trao bằng khen và chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng cục
 
Với những kết quả và thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của Tổng cục giai đoạn vừa qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ, và các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể các cấp sẽ là nền tảng để phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục trong giai đoạn tới tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần vào thành tích chung của lĩnh vực thi đua – khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.
 
Với tư cách là Bí thư Đảng ủy,Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng của Tổng cục, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới với phương châm “Lao động giỏi, đồng thuận cao, về đích sớm” để tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng Tổng cục ngày càng lớn mạnh./.
 
Thu Loan
Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn