Về trang chủ


19/05/2019

Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết 36-NQ/TW


Thực hiện hướng dẫn học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW), ngày 17/5/2019 Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW và các chi bộ: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê, Vụ Pháp chế và Khối dân đảng phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết 36-NQ/TW 3
Đ/c Phạm Thanh Hà phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW, Bí thư Chi bộ Khối Dân Đảng; các đồng chí đại diện cấp ủy, lãnh đạo các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của các chi bộ: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê, Vụ Pháp chế và Khối dân đảng.
 
Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết 36-NQ/TW 1
Quang cảnh Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Phạm Thanh Hà - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, của nhân dân cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vao trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia đã được nâng lên rõ rệt.
 
Tiếp tục khẳng định quan điểm và tầm quan trọng của Chiến lược biển Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Để các đồng chí đảng viên có thể hiểu sâu về tình hình biển đảo Việt Nam và tầm quan trọng của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam, Hội nghị chuyên đề này được tổ chức nhằm cung cấp thêm cho các đảng viên thông tin về tình hình biển đảo và các quan điểm, chiến lược, giải pháp của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.
 
Tại Hội nghị, Đ/c Tạ Đình Thi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày, đi sâu phân tích về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và nhấn mạnh vị trí, vai trò của biển đối với sự trường tồn của đất nước ta: Biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam; các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương, việc “vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng quan trọng của các quốc gia có biển và cả quốc gia không có biển.
 
Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết 36-NQ/TW 2
Đ/c Tạ Đình Thi giới thiệu nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW
 
Nắm bắt xu thế chung đó của thế giới, khu vực và xuất phát từ yêu cầu của thực tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2017 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.
 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 36-NQ/TW nhấn mạnh đến sự phát triển bền vững kinh tế biển trong mối quan hệ tương quan với sự phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đ/c Tại Đình Thi cho biết: Mục tiêu đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; riêng kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước. Nghị quyết số 36-NQ/TW đã đề ra 05 chủ trương lớn; 03 khâu đột phá và 07 nhóm giải pháp nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
 
Theo Đ/c Tạ Đình Thi, để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn vào năm 2045, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; tăng cường năng lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật trên biển; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển...
 
Nguồn: sbv.gov.vn
 
Các tin mới hơn