Về trang chủ


22/11/2019

Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 21/11, Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị lớn, ngày hội của tất cả công chức, viên chức, lao động, để quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm tới.
 
Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 2
Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ của Nghị quyết, Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III đề ra.
Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Các cấp công đoàn đã quan tâm làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, vị trí, vai trò của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng được nâng cao trong hệ thống tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam.
“Hôm nay, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ  2019 – 2024 chính thức được khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức công đoàn và sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,lao động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.” – Đồng chí Vũ Minh Sơn nhấn mạnh.
 
Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 3
Đồng chí Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ
phát biểu khai mạc Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong 5 năm qua.
 
Trong những năm tới, đồng chí Lê Quốc Trung đề nghị Công đoàn cần liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát sự vận động của thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra để tổ chức và triển khai có hiệu quả hoạt động của Công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và ngành tài nguyên và môi trường trong điều kiện hội nhập sâu rộng quốc tế và sự phát triển nhanh về khoa học công nghệ.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024, gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động.
 
Đồng chì Lê Quốc Trung bày tỏ sự tin tưởng: “Với Ban Chấp hành được bầu ra gồm những đồng chí có năng lực, phẩm chất, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết thì phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Bộ trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng.”
 
Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 1
Đồng chí Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Kết thúc phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã thông qua: Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả Đại hội, Hội nghị đại biểu công đoàn các cấp; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo Đề án nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Sáng ngày mai (22/11), Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra phiên thứ hai. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV sẽ ra mắt Đại hội và thông qua Nghị quyết của Đại hội, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Khai mạc Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 4
Đại hội bỏ phiến bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV
 
Nguồn: monre.gov.vn

 
Các tin mới hơn