Về trang chủ


01/08/2019

Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 họp báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược

 

Thực hiện vai trò là cơ quan thường trực của Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược), sáng ngày 31/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Ban điều phối báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển (gọi tắt là tỉnh) đến năm 2019.

 

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Quý Kiên; Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Uỷ ban nhân dân và các sở, ban, ngành của 28 tỉnh thành có biển. 


 

BĐP 1

Toàn cảnh cuộc họp

 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đánh giá cao sự hợp tác, ủng hộ và cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban điều phối liên ngành của 28 tỉnh thành có biển trong suốt thời gian qua. Kể từ khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014 và sau đó là Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược cùng với Ban điều phối thực hiện Chiến lược được phê duyệt năm 2016 đến nay đã thực hiện được một số nội dung, nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung, nhiệm vụ chưa được triển khai được do những lý do khách quan và chủ quan.

 

Thứ trưởng nhận định, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng bờ là không thể xem nhẹ, điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết 36/NQ-TW và đặc biệt trong Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-BCHTW đã trình Chính phủ sau khi có ý kiến các bộ ngành. Nhiệm vụ quy hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang tính cốt lõi trong Quy hoạch không gian biển quốc gia. Việc lập và phê duyệt quy hoạch quản lý vùng bờ có tính chất liên tỉnh, liên vùng, liên ngành và để tổ chức thực hiện tốt việc này thì cần phải kiểm điểm đánh giá lại 5 năm thực hiện Chiến lược. Không thể phủ nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, những nỗ lực cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban điều phối nhưng rõ ràng là những kết quả đạt được chưa tương xứng với nhiệm vụ, khả năng của các bộ, ngành, địa phương. Nguồn lực bố trí cho các nhiệm vụ về biển đảo nói chung và cho QLTHVB nói riêng còn chưa tương xứng với nhu cầu cấp thiết, quan trọng của ngành. Bên cạnh đó việc tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sát với khả năng bố trí được nguồn lực là hết sức quan trọng, không thể dàn trải tất cả các nhiệm vụ cùng một lúc vì chưa thể có đủ điều kiện về kinh tế cũng như chưa sẵn sàng về tiềm lực con người.

 

Thứ trưởng mong muốn, thông qua cuộc họp thảo luận được lắng nghe các ý kiến góp ý, đánh giá thực tế từ các bộ, ngành, địa phương để có thể nhìn nhận lại một cách đầy đủ, chính xác việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, từ đó cung cấp những cơ sở quan trọng cho cơ quan chủ trì tổng hợp, đưa vào trong các đề án, dự án, báo cáo các cấp có thẩm quyền để triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, thực hiện thành công Nghị quyết 36-NQ/TW.

 

 

BĐP 1

Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc cuộc họp

 

Theo báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án trong khuôn khổ hành động Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, cấp Trung ương được giao triển khai 10 nhiệm vụ (Bộ TN&MT chủ trì 08 nhiệm vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì 1 nhiệm vụ; Bộ NN&PTNT chủ trì 01 nhiệm vụ, Bộ GD&ĐT chủ trì 01 nhiệm vụ); các tỉnh triển khai 01 nhiệm vụ là lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (QLTHVB) trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Trong số 11 nhiệm vụ của Kế hoạch hành động tính đến năm 2018 có 01 nhiệm vụ đã hoàn thành, 03 nhiệm vụ đang triển khai và 07 nhiệm vụ chưa triển khai. Báo cáo đã đưa ra đánh giá chung về kết quả đạt được, những tồn tại đồng thời đề xuất một số giải pháp và kiến nghị trong việc thực hiện Chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

BĐP 3

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi tổng hợp ý kiến tại cuộc họp

 

Tổng hợp các ý kiến tham luận, trao đổi và thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc của các bộ, ngành, địa phương, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đưa ra đánh giá chung một số kết quả đạt được chủ yếu gồm: (i) các bộ, ngành, địa phương đã có nhận thức tốt hơn về phương thức QLTHVB; (ii) đã cụ thể hoá, thể chế hoá được một số nội dung, bước đầu xây dựng được hệ thống thể chế chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đào, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các tỉnh có biển xây dựng và triển khai QLTHVB; (iii) đã hình thành được cơ chế điều phối, giao trách nhiệm của cơ quan thường trực điều phối cụ thể là hệ thống các Chi cục Biển và Hải đảo ở các tỉnh được thành lập đã giúp cho Giám đốc Sở TN&MT tham mưu cho UBND cấp tỉnh triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó có QLTHVB.

 

Các ý kiến thảo luận xung quanh các vấn đề về giải quyết vướng mắc trong triển khai QLTHVB tại các địa phương; việc rà soát, kiện toàn Ban điều phối; việc rà soát, điều chỉnh, lồng ghép Chiến lược; về bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cũng đã được trình bày, làm rõ để trên cơ sở đó Ban điều phối tổng hợp lại và có báo cáo, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược.

Thu Thuỷ

 

 

Các bản tin cũ hơn