Về trang chủ


26/05/2019

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ

Chiều ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định) trình Chính phủ phê duyệt.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình, chỉnh sửa, bổ sung những ý kiến góp ý ngay sau buổi làm việc với Thứ trưởng Trần Quý Kiên ngày 22/5/2019. Những vướng mắc, tranh luận còn tồn tại chủ yếu xoay quanh vấn đề xác định ranh giới thẩm quyền quản lý để phù hợp với các bộ Luật liên quan như Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Đất đai, các đạo Luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
 
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các bên liên quan giải trình rõ các vấn đề vướng mắc và chỉ đạo việc phân định ranh giới thẩm quyền quản lý cần dựa trên các nguyên tắc, đầu tiên là căn cứ vào quy định hiện hành của các Luật có liên quan, Luật Biển, Luật Thuỷ sản, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch... Trong trường hợp Luật chưa nêu rõ thì xem xét phương án để thống nhất và nếu cần có thể tổ chức tham vấn lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, Uỷ ban Pháp luật Quốc hội.
 
Bộ trưởng cũng lưu ý đến các quy định về đối tượng áp dụng của Luật Biển và các Luật khác, cần phân biệt những hoạt động của dân bản địa chuyển đổi mục đích nuôi trồng thuỷ sản, các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi,… để không bỏ lọt một đối tượng nào đồng thời cần kế thừa đầy đủ các văn bản quy định có liên quan nhằm tiếp thu tối đa và nhất thể hoá trong quản lý. Những quy định trong Nghị định sửa đổi này phải không được dẫn đến việc tạo ra các thay đổi, phiền nhiễu trong thủ tục như việc cấp lại giấy phép hiện hành, giấy phép con,… đảm bảo sự thống nhất, cải cách thủ tục hành chính và cuối cùng là phải đảm bảo các vấn đề về quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích Quốc gia.
 
Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai nhanh việc lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành theo đúng kế hoạch.
 
Thu Thuỷ
 
Các bản tin cũ hơn