Về trang chủ


26/05/2019

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Sáng ngày 23/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc về việchoàn thiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo cùng các Cục, Vụ, Viện có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT.

 
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng cho biết, căn cứ quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại công văn số 10718/VPVP-KGVX ngày 06/11/2018 của văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 
 
Quang canh cuoc hop 1
Quang cảnh buổi làm việc
 
Mục tiêu tổng quát của công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hảo đảo là phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế trong từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, việc hoàn thành Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản còn nhằm mục đích chính điều tra, đánh giá được điều kiện tự nhiên, tài nguyên biển và hải đảo, tài nguyên nước, đất, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, tài nguyên vị thế… cũng như đánh giá được hiện trạng, rủi ro môi trường và hệ sinh thái biển và hải đảo: thành lập được bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm và sức chịu tải của hệ sinh thái, tài nguyên, môi trường biển…
 
Phát biếu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh trong giai đoạn 2020-2025 sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47), các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016. Đối với giai đoạn 2026-2030 sẽ xây dựng và triển khai một số dự án điều tra cơ bản kết hợp với nghiên cứu khoa học biển, phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển và hải đảo.
 
Phát biểu tại buổi làm việc,Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung liên quan, nhanh chóng hoàn thiện nội dung dự thảo, kiện toàn các Tiêu chí và Quy trình tuyển chọn danh mục dự án để đưa vào Chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng kế hoạch trong tháng 5 năm 2019./.
 
Mai Anh
 
Các bản tin cũ hơn