Về trang chủ


21/05/2019

Gấp rút hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

 

Sáng ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp với nội dung hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định).

 

2205 1

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại cuộc họp ngày 15/5/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa các nội dung dự thảo Nghị định về bố cục; về phạm vi điều chỉnh; về nội dung giải thích khái niệm; về ranh giới, diện tích khu vực biển; về nguyên tắc giao khu vực biển; về quyền của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển; về lấy ý kiến các Bộ, Ngành trong trường hợp chưa có quy hoạch; về các hoạt động sử dụng biển không phải nộp tiền sử dụng biển; về thời gian ban hành mức thu tiền và hình thức nộp tiền sử dụng khu vực biển; về hiệu lực thi hành.

Tại cuộc họp, toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định đã được rà soát, thảo luận chi tiết. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục cần khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Nghị định này trong thời gian sớm nhất.

 Thu Thuỷ

Các tin mới hơn