Về trang chủ


13/05/2019

Góp ý, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và nhận chìm ở biển và lựa chọn khu vực nhận chìm ngoài biển

Sáng ngày 10/5, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức cuộc họp rà soát, lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và lựa chọn khu vực nhận chìm ngoài biển. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện các Bộ, ngành có liên quan; đại diện một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn chủ trì cuộc họp. 
 
Hop thong tu nhan chim
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại cuộc họp, đại diện Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã trình bày Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và lựa chọn khu vực nhận chìm ngoài biển. Nội dung cơ bản của Dự thảo gồm 04 chương: (I) Quy định chung, (II) Đánh giá chất nạo vét, (III) Lựa chọn khu vực nhận chìm ngoài biển, (IV) Điều khoản thi hành, 02 Phụ lục bao gồm Mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất nạo vét và Danh mục các khu vực nhận chìm.
 
Dự thảo Thông tư đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia. Thông tư này sau khi được ban hành sẽ là tài liệu hướng dẫn chi tiết quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và lựa chọn khu vực nhận chìm ngoài biển. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung Dự thảo Thông tư và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trong thời gian tới./.
 
Mai Anh
Các tin mới hơn