Về trang chủ


01/11/2019

Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2017-2022

 

Sáng ngày 30/10 Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Quang Huy; các đồng chí đại diện Đoàn thanh niên Đoàn 6 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Nhà Xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cùng các đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

 

ĐHĐ 1

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục giữa nhiệm kỳ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Tổng cục; có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng cục khoá IV, nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cùng nhau xác định phương hướng, nhiệm vụ cho công tác đoàn thanh niên nửa cuối nhiệm kỳ. Đồng chí mong rằng các đại biểu đóng góp những ý kiến quý báu góp phần thúc đẩy sự phát triển của Đoàn thanh niên Tổng cục nói riêng và phong trào thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung.

 

 

ĐHĐ 2

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Trần Tuấn Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Đoàn Thanh niên Tổng cục nhiệm kỳ 2017 - 2022; chỉ ra các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm để từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn TN Tổng cục; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Tổng cục trong giai đoạn 2017 – 2019. Đồng thời đề xuất kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như bảo đảm sự quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi dẫn lời dạy của Chủ Hồ Chí Minh kính yêu, khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên” và trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân tộc, Người đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Phát huy truyền thống của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, cùng với thế hệ trẻ cả nước, trong những năm vừa qua tuổi trẻ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là trong công tác quản lý, tích cực triển khai các phong trào Đoàn thanh niên của Tổng cục, góp phần chung vào những thành tựu của Tổng cục cũng như của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

ĐHĐ 3

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đoàn Thanh niên Tổng cục đã đạt được, cụ thể như phong trào "Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xung kích ứng phó biến đổi khí hậu" và “Tuổi trẻ cả nước vì biển đảo quê hương” đã được triển khai rộng rãi với sự tham dự tích cực của các đoàn viên thanh niên và các đơn vị của Tổng cục; công tác xây dựng tổ chức Đoàn được củng cố và tăng cường đặc biệt là trong thời gian gần đây; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng,... Đây là những thành tích góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và là kết quả tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ cuối 2019-2022. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cần được trao đổi thảo luận thông qua Hội nghị như: chất lượng hoạt động Đoàn chưa toàn diện; Ban Chấp hành Đoàn còn thiếu chủ động trong việc đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục về công tác tổ chức các hoạt động gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục; chưa phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên.

 

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, chúng ta đang trong một bối cảnh thuận lợi khi mà vấn đề biển đảo đang được hết sức quan tâm. Nghị quyết 36-NQ/TW của Đảng riêng về phát triển bền vững kinh tế biển đã được ban hành, cùng với khung khổ pháp lý, các điều kiện bảo đảm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã được xây dựng vững vàng, toàn diện và đầy đủ hơn. Nhưng cũng chưa bao giờ trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước mà biển đảo của chúng ta gặp phải những thách thức lớn như bây giờ. Đứng trước những mâu thuẫn giữa thời cơ và thách thức, giữa năng lực và yêu cầu và ngay trong Tổng cục cũng có những mâu thuẫn, đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ trì trệ với đổi mới sáng tạo,… thì xu thế phát triển chủ đạo là phải đổi mới, đây phải là dòng chảy chính mà chúng ta phải vượt qua và điều này chắc chắn là không hề dễ dàng, đòi hỏi phải vững tin, thông minh, sáng tạo thì mới có thể giải quyết được và thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, chủ động triển khai các công việc với một không khí mới, một tinh thần mới, một quyết tâm mới.

 

Trên tinh thần đó, Tổng cục trưởng đề nghị Hội nghị thảo luận và trong thời gian tới Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cần có các biện pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình tập trung vào: (i) xây dựng một đề án về phát triển thanh niên trong thời gian tới đồng thời cùng với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh của Tổng cục thống nhất, đưa ra định hướng, kế hoạch thực hiện cụ thể; (ii) tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt gắn với việc học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có nhận thức tốt hơn với các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đường lối chính trị, chính sách pháp luật của Nhà nước, với thời cuộc, có trách nhiệm với dân tộc, với đất nước, với cơ quan đơn vị, với gia đình; (iii) phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và đặc biệt là đối với thanh niên thì việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng, tâm huyết với nghề nghiệp là hết sức quan trọng; cần có chương trình hành động, kế hoạch hết sức cụ thể, không chỉ là những điều lớn lao mà phải bắt đầu từ những việc nhỏ, cụ thể từ thói quen nếp sống văn minh, lành mạnh, tránh lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ... Tổng cục trưởng cũng đề nghị các cấp Uỷ, Lãnh đạo Tổng cục cần có sự quan tâm hơn nữa đến Đoàn thanh niên bằng các hành động cụ thể, các đơn vị cần có các hoạt động đi vào thực chất, tạo điều kiện cho thanh niên, từ công tác tuyển dụng, giao việc hàng ngày, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách,…

 

Tổng cục trưởng tin tưởng rằng trong thời gian tới, từ các kết quả của hội nghị cùng với tinh thần xung kích, sáng tạo, đổi mới và vươn lên của thanh niên sẽ tạo ra một sức sống, sức lan toả mới đối với công tác Đoàn và các phong trào thanh niên của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

 

ĐHĐ 4

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT Nguyễn Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Hội nghị diễn ra trong thời điểm hết sức ý nghĩa khi tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Đồng chí Bí thư đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên của Tổng cục, đồng thời chỉ ra những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn của Tổng cục trong thời gian tới, đặc biệt cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị một cách chủ động, thiết thực. Đồng thời mong muốn Ban Chấp hành Đoàn đã được kiện toàn sẽ tiếp tục duy trì, phát huy tốt hơn nữa công tác Đoàn, phòng trào thanh niên của Tổng cục, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Đoàn Thanh niên của Đoàn 6 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng phát triển tốt các phong trào thanh niên của Bộ và của cả nước nói chung.

 

 

ĐHĐ 5

Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên mới được kiện toàn của Tổng cục

 

Trong các phần tiếp theo, Hội nghị đã có các bài tham luận, đề xuất kiến nghị về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như bảo đảm sự quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Hội nghị cũng đã thảo luận, nhất trí cao và ra Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng cục khóa IV với tinh thần hành động “tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Thành công của Hội nghị cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên vượt qua thách thức, ra sức rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, cống hiến cho đơn vị, cơ quan và tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục trong thời gian tới.

 

Sau đây là một vài hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

ĐHĐ 1

ĐHĐ 2

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

ĐHĐ 3

ĐHĐ 4

ĐHĐ 5

Một số tham luận, góp ý của đại biểu tại Hội nghị


ĐHĐ 6

ĐHĐ 7

ĐHĐ 8

ĐHĐ 9

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên


ĐHĐ 10

ĐHĐ 12

ĐHĐ 11

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn