Về trang chủ


06/08/2019

Hội thảo quốc tế “Giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam và ASEAN”

 

Ngày 5/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Công nghiệp Thực phẩm Châu Á (FIA), Chương trình Hợp tác Toàn cầu Hành động về Nhựa (GPAP) cùng với Cố vấn Kỹ thuật, Công ty AlphaBeta tổ chức Hội thảo quốc tế “Giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam và ASEAN”.

 

Hội thảo có sự tham dự của TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Ông Edward Seah, Trưởng ban Phát triển Bền vững của FIA; Bà Kristin Hughes, Giám đốc GPAP; TS. Fraser Thompson, Giám đốc AlphaBeta; cùng đại diện các Đại sứ quán; các tổ chức quốc tế; đại diện các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp; các nhà khoa học thuộc các tổ chức trong và ngoài nước.

 

 

RTB 1

Toàn cảnh hội thảo

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa đã trở thành vấn đề môi trường toàn cầu được chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học và người dân trên toàn thế giới hết sức quan tâm. Theo một số kết quả nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy hơn 50% tổng lượng rác thải nhựa ra đại dương là từ các nước nằm trong khu vực biển Đông Á, trong đó có Việt Nam. Hiện nay vấn đề rác thải nhựa đại dương không chỉ là vấn đề lớn phức tạp ở mức độ quy mô, phạm vi mà còn cả về mặt tri thức, hiểu biết cũng như quá trình phát sinh, phát tán, biến đổi mà đặc biệt là những tác động của rác thải nhựa đến các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường, các hệ sinh thái biển và sức khoẻ con người.

 

 

RTB 2

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu khai mạc hội thảo

 

Trên thế giới đã có nhiều chiến dịch, sáng kiến ở các cấp độ khác nhau nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương từ việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật đến các dự án cụ thể về thu gom, xử lý rác thải nhựa với sự tham gia sâu rộng của các cộng đồng, các tổ chức quốc tế, các chính phủ, phi chính phủ và khối tư nhân. Trong khu vực ASEAN, tại Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 vừa qua các nhà lãnh đạo, nguyên thủ ASEAN đã thống nhất ra Tuyên bố Bangkok về Chống rác thải biển và đã thống nhất về Khung kế hoạch hành động ASEAN về chống rác thải biển mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương.

 

Tổng cục trưởng cũng cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã có những cam kết chính trị mạnh mẽ và triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong quản lý giảm thiểu rác thải nhựa và trong đó có rác thải nhựa đại dương. Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã hoan nghênh sáng kiến của Canada về ngăn ngừa xả rác thải nhựa ra đại dương và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada và quốc tế để triển khai sáng kiến này. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra sáng kiến các nước G7 cần thúc đẩy hình thành cơ chế hợp tác toàn cầu về giảm chất thải nhựa để hướng tới mục tiêu các đại dương xanh và sạch, không còn rác thải nhựa. Tại kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF diễn ra vào tháng 6/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam đã tiếp tục đề xuất sáng kiến thiết lập mối quan hệ đối tác khu vực các quốc gia biển Đông Á để quản lý rác thải nhựa đại dương và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này. Gần đây, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản tổ chức vào tháng 6/2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề xuất cần phải thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển, đại dương và tiến tới khuôn khổ toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa trên biển vì các đại dương xanh.

 

Ngày 9/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phát động toàn quốc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế khác, Việt Nam cũng đã tích cực tham gia và đề xuất các sáng kiến liên quan. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng đang tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ, chú trọng giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa, thúc đầy nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

 

Ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó đặt ra mục tiêu “đến năm 2030 sẽ ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển, trở thành tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”

 

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW cũng như các cam kết quốc tế và trong khu vực của Việt Nam, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (Kế hoạch hành động quốc gia). “Đây là nội chung quan trọng và là một trong những bước đi đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam cùng với khu vực và cộng đồng quốc tế”, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

 

Và vì vậy, nhằm tham vấn, cung cấp thông tin để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ cũng như thảo luận bước đầu về những điều kiện và các khung khổ hợp tác ASEAN nhằm chuẩn bị cho Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi mong muốn hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung: (i) tiếp tục cung cấp thông tin số liệu cụ thể và cơ sở dữ liệu hiện trạng trên thế giới để phục vụ cho việc triển khai các sáng kiến, đặc biệt là Tuyên bố Bangkok và Khung hành động ASEAN về chống rác thải biển và hỗ trợ hoàn thiện Kế hoạch hành động Quốc gia của Việt Nam mang tính thực tiễn, có tính khả thi cao, hội nhập cộng đồng, đóng góp chung vào các sáng kiến của khu vực và toàn cầu; (ii) cách thức tiếp cận đối tác đa bên nhằm xây dựng các kế hoạch, mối quan hệ đối tác, đặc biệt là từ các địa phương, tổ chức phi chính phủ làm sao để hỗ trợ cho các địa phương, cộng đồng trong thời gian tới có các dự án cụ thể thực hiện giảm thiểu và xử lý rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng; (iii) các phương hướng mà Việt Nam sẽ đóng góp trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia và Tuyên bố Bangkok về chống rác thải biển.

 

 

RTB 3

Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo Nguyễn Lê Tuấn trình bày dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia

 

Trình bày tại hội thảo, TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo tóm tắt nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia trong đó nêu rõ các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động đến năm 2025 và 2030 cùng với các nhóm nhiệm vụ và các nhóm giải pháp để triển khai thực thiện Kế hoạch hành động trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ ưu tiên (i) hoàn thiện thể chế, chính sách và các công cụ kinh tế, tài chính; (ii) ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương từ nguồn (iii) nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

 

 

RTB 4

Ông Edward Seah, đại diện FIA trình bày về nghiên cứu giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam

 

Các sản phẩm nhựa và bao bì là đối tượng đáng quan tâm nhất hiện nay trên toàn thế giới, có hơn một nửa lượng rác thải nhựa rò rỉ ra đại dương là từ Châu Á và nền công nghiệp thực phẩm đóng vai trò chủ yếu trong chuỗi giá trị của các sản phẩm nhựa và bao bì. Nhận thức được vai trò của mình trong việc thúc đẩy mang lại những thay đổi, đại diện tổ chức Công nghiệp Thực phẩm Châu Á FIA, ông Edwin Seah đã trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam trong đó đặt trọng tâm vào ba câu hỏi cốt lõi: Vấn đề rác thải của Việt Nam là gì? Những nỗ lực hiện tại để giải quyết vấn đề rác thải nhựa là gì? Những cơ hội để đạt được việc giảm thiểu trên quy mô lớn lượng rác thải nhựa rò rỉ ra đại dương là gì?

 

 

RTB 5

Bà Kristin Hughes, Giám đốc GPAP trình bày về Chương trình Hợp tác Toàn cầu Hành động về Nhựa

 

Chương trình Hợp tác Toàn cầu Hành động về Nhựa (GPAP) thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với tầm nhìn là nền tảng hợp tác công-tư để giúp chuyển các cam kết giải quyết ô nhiễm nhựa thành các chiến lược hữu hình và các kế hoạch hành động có thể đầu tư cùng với sứ mệnh là ngăn chặn tận gốc ô nhiễm nhựa ra biển vào năm 2025, bằng cách giải quyết nhanh thông qua các giải pháp kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ tại hội thảo, bà Bà Kristin Hughes, Giám đốc GPAP cho biết, quan hệ đối tác và nền tảng kết nối toàn cầu bao gồm: hợp tác toàn cầu hành động về nhựa; triệu tập hội nghị của các tổ chức xã hội, tư nhân và dân sự cùng với các sáng kiến của họ; xúc tiến các giải pháp phối hợp và hỗ trợ các chính phủ đối mặt với các thách thức ô nhiễm nhựa. Quan hệ đối tác quốc gia sẽ bao gồm: triệu tập hội nghị của các lãnh đạo quốc gia để hình thành nên một nền kinh tế nhựa tuần hoàn; xây dựng lộ trình (kế hoạch hành động và đầu tư) để đạt được các mục tiêu quốc gia; liên kết các quan hệ đối tác tài chính chiến lược hỗ trợ cho các kênh tài trợ, tiến hành các phương thức tiếp cận khác nhau để giải quyết ô nhiễm nhựa trên cơ sở những đặc điểm về địa lý và bối cảnh khác nhau.

 

RTB 6

TS. Fraser Thompson, Giám đốc AlphaBeta trình bày tại hội thảo

 

Làm thế nào để các đối tác tham gia có thể hỗ trợ Kế hoạch hành động quốc gia? Làm thế nào để các thành phố của Việt Nam có thể xử lý vấn đề rác thải nhựa? Làm thế nào để Việt Nam có thể hỗ trợ Chương trình hành động ASEAN về rác thải nhựa đại dương? Các câu hỏi quan trọng này đã lần lượt được làm rõ và cụ thể hoá, các bài học kinh nghiệm quốc tế đã được chia sẻ, các ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý và các bên liên quan đã được trao đổi, thảo luận và tổng hợp lại thông qua các nhóm thảo luận trực tiếp tại hội thảo.

 

Thu Thuỷ

 

 

 

Các bản tin cũ hơn