Về trang chủ


09/04/2019

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với địa phương về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Ngày 09/4,  Đoàn công tác Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, triển khai kế hoạch phối hợp công tác với địa phương trong thời gian tới.
 
 
Tại buổi làm việc, Ông Phạm Văn Cường, Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tổng hợp, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
 
TCT Ta Dinh Thi lam viec voi So TNMT Quang Ninh
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh
 
Thông qua báo cáo của lãnh đạo Sở, tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đề nghị các bên cùng trao đổi, bàn bạc, tập trung làm rõ một số nội dung chính. Đó là, việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và giao khu vực biển; công tác cấp phép nhận chìm ở biển; công tác quản lý tổng hợp về biển và hải đảo; việc chấp hành pháp luật trong khai thác và sử dụng tài nguyên biển; công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó, khắc phục, giải quyết sự cố tràn dầu trên biển; việc tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật biển và hải đảo tại địa phương. Trong đó, Tổng cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh vào công tác triển khai xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
 
Trên cơ sở đó, các bên cùng đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án tại địa phương. Đồng thời, đề xuất chương trình, kế hoạch hành động, chương trình phối hợp cụ thể giữa Tổng cục và địa phương trong thời gian tới về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam bám sát mục tiêu Nghị quyết 36/NQ-TW của Đảng và Nhà nước đặt ra./.
 
Thu Loan