Về trang chủ


22/05/2020

Thông báo tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam

 

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Quyết định số 987/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018;


Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TCBHĐVN ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam. Nay Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam thông báo kế hoạch tuyển viên chức năm 2020 như sau:

 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày: từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 22/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM; Điện thoại: 028.37402918. (Liên hệ ông Nguyễn Duy Anh Tuấn – 090.9898.135).

 

Các thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng vui lòng xem thêm tại đây:

 TTQHN

 

Các bản tin cũ hơn