Về trang chủ


27/08/2020

Thư chúc mừng của TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/08/2020). Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục. Dưới đây là toàn văn bức thư chúc mừng:

Thư chúc mừng
Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn