Về trang chủ


17/07/2020

Thứ trưởng Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam


Chiều ngày 17/07, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

 

SK2020 1

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị cùng với Thứ trưởng Lê Minh Ngân còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT); lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự của Tổng cục.

 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường do sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ trên biển và sự bất đồng giữa các nước trong khu vực. Ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu.

 

Tuy nhiên, được sự quan tâm Lãnh đạo và chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp và thường xuyên của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng phụ trách Lê Minh Ngân; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng của Bộ; sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục đã được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo hoạt động của Tổng cục ổn định, phát triển góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trưởng biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước.  

 

SK2020 2

Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng báo cáo tại Hội nghị

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, để xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2020 với nhiều nội dung trọng tâm. Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã quyết liệt, quyết tâm và sâu sát trong tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, trọng tâm là các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, bảo đảm tiến độ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Tổng cục và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển thực hiện đã đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, địa phương có biển trong việc xử lý các hồ sơ giao khu vực biển để nhận chìm. Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển trên cả nước, nâng cao vị thế của Tổng cục và của Bộ TN&MT.

 

Báo cáo cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để trên cơ sở đó đề ra kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 6 tháng cuối năm 2020, cùng với một số giải pháp chủ yếu mà Tổng cục sẽ thực hiện nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra trong đó tập trung vào: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác kế hoạch - tài chính; Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Nâng cao chất lượng tham mưu rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động khoa học, công nghệ; Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng và đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền. 

 

SK2020 3

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ TN&MT Phạm Trung Lượng phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của đại diện Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường biển khu vực phía Bắc; Trung tâm Hải văn; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường khu vực phía Nam. Các ý kiến tham luận thể hiện tâm huyết, quyết tâm, nguyện vọng của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị trong đó tập trung vào phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các phương án khắc phục những khó khăn, hạn chế, rút kinh nghiệm, nâng cao tính chủ động, cầu thị, tinh thần trách nhiệm để cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng cục trong giai đoạn tiếp theo. 

 

SK2020 4

Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Triều phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu đóng góp ý kiến với Tổng cục tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính Phạm Trung Lượng; Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Triều đã đánh giá cao nỗ lực Tổng cục trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ trong đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ, đề án đồng thời bổ sung một số nội dung về kết quả thực hiện, những yêu cầu, biện pháp nhằm thống nhất, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Tổng cục trong thời gian tới.  

 

SK2020 5

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tình hình chung của thế giới, của đất nước, của ngành tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được, nổi bật là công tác xây dựng các văn bản pháp luật

 

Đồng tình với báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm của Tổng cục trong đó nổi bật là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu ban hành các văn bản để triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt đã tham mưu ban hành kịp thời Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thứ trưởng cũng đồng thời cho biết, Chính phủ rất quan tâm đến chiến lược phát triển biển và hải đảo của đất nước trong đó có các lĩnh vực quản lý của Tổng cục, cũng có thể thấy rằng đội ngũ chuyên gia đã đáp ứng được yêu cầu, được các nhà khoa học hàng đầu về biển, về kinh tế, về hoạch định chính sách của đất nước đánh giá cao, đây là các tiền đề hết sức quan trọng để Tổng cục tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

 

Đánh giá cao những bước tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp của Tổng cục với đội ngũ cán bộ có ý thức, nhiệt huyết trong công tác điều tra điều tra cơ bản, quản lý khai thác, kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, công tác trình duyệt hồ sơ của Tổng cục đã từng bước có chất lượng tốt, đảm bảo trình tự, chính xác và đầy đủ. Công tác giao khu vực biển đã có chuyển biến rõ nét, dần dần đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục cần chủ động hơn công việc, giảm thời gian thủ tục hành chính với lưu ý thực hiện nhiệm vụ cần có tư duy thống nhất, đạt được sự đồng thuận trong thực tiễn và trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của ngành mình.

 

Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục trong việc triển khai những nhiệm vụ mới, lĩnh vực mới, công việc mới chưa có tiền lệ đồng thời lưu ý đối với những nhiệm vụ này bước đầu bao giờ cũng có những khó khăn nhất định, phải vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa làm vừa tìm ra giải pháp, nhưng quan trọng là không được để quá trình đó kéo dài mà phải sớm tiếp cận trên cơ sở giải quyết công việc bằng nhiều biện pháp khác nhau, rút ra được cách thức giải quyết vấn đề một cách đúng đắn nhất để từ đó tiếp tục triển khai tốt.

 

Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục cũng đã được ghi nhận có nhiều cố gắng, cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, bộ máy tổ chức quản lý đã từng bước được sắp xếp, đổi mới và cần tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa; Công tác Kế hoạch tài chính có sự phối hợp tốt với Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ trong triển khai xây dựng kịp thời các nhiệm vụ kế hoạch tài chính; Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của Tổng cục thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng, hạn chế do đại dịch Covid-19 nhiều kế hoạch chưa triển khai, tuy nhiên bằng những cách thức khác nhau vẫn được tiến hành tốt, thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ phục vụ cho công tác quản lý biển và hải đảo. Đây là một thế mạnh và một trong những nội dung quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, phát huy hơn nữa trong điều kiện kinh tế của đất nước, điều kiện khoa học công nghệ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn như hiện nay; Công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền, cũng đã được quan tâm dành nhiều thời gian và kinh phí để triển khai, tạo được niềm tin và dư luận tốt.

 

Khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

 

Chia sẻ và thấu hiểu đối với những khó khăn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong bối cảnh là cơ quan còn non trẻ mới được thành lập từ sự tổng hợp các ngành khác với những tồn tại khách quan chung từ sự bỡ ngỡ của đội ngũ cán bộ, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, cơ sở dữ liệu đến những vấn đề về sự hoà nhập, độ nhạy cảm, đồng nhất về văn hoá… và từ những đánh giá trong bối cảnh, điều kiện, lịch sử cụ thể đó, Thứ trưởng yêu cầu công tác tổ chức bộ máy của Tổng cục cần được kiện toàn thêm một bước nữa, đồng thời kêu gọi sự chung sức chung lòng của đội ngũ cán bộ say mê với nghề nghiệp, tâm huyết với nhiệm vụ được giao và nhìn từ góc độ vất vả khó khăn trong cuộc sống, thì cũng cần hết sức tạo điều kiện, đáp ứng các chế độ, phương tiện làm việc và có những lưu ý trong định hướng phát triển của Tổng cục.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng cho rằng Tổng cục cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, đây là lĩnh vực rất mới mẻ, khó khăn, đòi hòi kiến thức chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt phải có cái nhìn toàn diện, bao quát, đa ngành thì mới có thể xây dựng được. Bên cạnh đó, Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 đã có quyết định phê duyệt cần lập dự toán, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai ngay, trong đó, công tác đấu thầu cần hết sức chú ý vì đối với những gói thầu dịch vụ, khác với sản phẩm của các lĩnh vực khác, sản phẩm của tư vấn phải được hoàn thiện đến mức cuối cùng, được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và do vậy, sau đấu thầu phải có kế hoạch, giám sát thực hiện chặt chẽ, các dữ liệu điều tra, tổng hợp, phân tích của Tư vấn phải được cập nhật về Chủ đầu tư; Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 cần được quan tâm triển khai những bước đi thích hợp tránh kéo dài.

 

“Việc xây dựng những định hướng phát triển lớn đáp ứng nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao là hết sức quan trọng, đúng đắn nhưng bước đi thực hiện của chúng ta cũng cần phải hết sức thận trọng, cân nhắc trong điều kiện, bối cảnh cụ thể, bài toán kinh tế phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên trách nhiệm với công tác quản lý nhà nước của chúng ta” Thứ trưởng đặc biệt lưu ý đối với Tổng cục.

 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, văn bản hoá, quy định rõ thời gian xử lý, chủ động ban hành quy trình quản lý, giám sát nội bộ… Cùng với đó là nâng cao vai trò tham mưu, tranh thủ tối đa ý kiến của các đơn vị trực tiếp thực hiện, có thể xem xét rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp có thể tham gia vào chuỗi quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Công tác thanh tra, kiểm tra cũng cần được đẩy mạnh, thông qua đó phát hiện các vấn đề để tham mưu cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường năng lực cho các Chi cục tại địa phương có biển; tăng cường thanh tra kiểm tra kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tiếp tục đặc biệt quan tâm, phát huy thế mạnh trong công tác hợp tác quốc tế; công tác kế hoạch tài chính cần được chi tiết cụ thể hoá với quyết tâm, trách nhiệm cao để giải ngân hiệu quả, đây cũng chính là thể hiện năng lực quản lý điều hành của Tổng cục. Ngoài ra cũng cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, rà soát lại đội ngũ cán bộ ở các đơn vị, bố trí hợp lý về chuyên môn, tác phong, nghề nghiệp, kể cả phân công công việc cụ thể trong lãnh đạo cốt yếu để bắt tay ngay vào thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đối với những đề xuất, kiến nghị cụ thể của Tổng cục, Thứ trưởng hết sức quan tâm và sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết, nghiên cứu hỗ trợ giải quyết. Thứ trưởng cũng đồng thời bày tỏ mong muốn và hy vọng rằng, với khung chính sách đã khá hoàn thiện đầy đủ, trong thời gian tới sẽ cùng với Tổng cục tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí, nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tạo tiền phát triển cho các giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ, những chủ trương lớn của dân tộc trong phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

 

Tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc, cụ thể, tâm huyết với ngành, lĩnh vực và với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng đồng thời cho biết, những công việc triển khai và kết quả đạt được của Tổng cục trong thời gian qua gắn liền với sự quan tâm, chỉ đạo trách nhiệm, quyết liệt, khẩn trương của Thứ trưởng cũng như sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tham mưu của Bộ và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

 

SK2020 6

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT

 

“Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tôi xin được tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân và hứa sẽ cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị của Tổng cục; tập trung, quyết liệt, làm việc cần cù sáng tạo để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ đã giao phó” – Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi khẳng định.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn