Về trang chủ


20/06/2019

Toạ đàm Tham vấn ý kiến xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

 

Sáng ngày 20/6, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc Toạ đàm Tham vấn ý kiến xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

 

Tham dự buổi Toạ đàm có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, TS. Tạ Đình Thi và TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA chủ trì buổi làm việc.

 

 

Khung cảnh buổi Toạ đàm

 

Tại cuộc Toạ đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, TS. Tạ Đình Thi đã chia sẻ về dự thảo Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW. Mục đích của dự thảo Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Dự thảo Kế hoạch đề ra 06 Nội dung và giải pháp chính, gồm có: (1) Về quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Về phát triển kinh tế biển, ven biển; (3) Về nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; (4) Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; (5) Về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (6) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

 

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Nguyên Phó Tổng thư ký của Quốc Hội, Chuyên gia của VUSTA đã trình bày đề xuất Chương trình phối hợp Nghiên cứu, tư vấn và giám sát chính sách khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững với mục tiêu (i) kết nối các chủ thể liên quan trong hoạt động khoa học, công nghệ và kinh tế biển gồm: các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ quan và các nhà khoa học, doanh nghiệp; (ii) góp phần đưa chủ trương, chính sách KHCN phục vụ phát triển kinh tế biển đi vào cuộc sống và (iii) cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này. 

 

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhà khoa học tại buổi Toạ đàm, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch để kịp thời trình Chính phủ trong thời gian tới.

 

Thu Thuỷ

 

 

Các tin mới hơn