Về trang chủ


14/10/2020

Tổng cục Biển và Hải đảo – Tổng cục Thuỷ sản ký kết Quy chế phối hợp công tác


Chiều ngày 14/10, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Thuỷ Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

LKKQCHĐ 1

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và Tổng cục trưởng Trần Đình Luân ký kết Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của toàn thể lãnh đạo các đơn vị của hai cơ quan

 

Tham dự buổi lễ ký kết về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cùng các Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn, Nguyễn Quế Lâm, Trương Đức Trí và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Về phía Tổng cục Thuỷ sản có Tổng cục trưởng Trần Đình Luân cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Thuỷ sản.

 

LKKQCHĐ 2

Toàn cảnh Lễ ký kết

 

Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Thủy sản (sau đây gọi là hai Bên) quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của hai Bên, việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị của hai Bên.

 

LKKQCHĐ 3

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi Lễ

 

Quy chế phối hợp giữa hai Bên được thống nhất với 8 nội dung chủ yếu: Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; Phối hợp tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; Phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoá học và ứng dụng công nghệ; Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp trong các hoạt động nghiệp vụ; Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; và các hoạt động khác theo yêu cầu. 

 

LKKQCHĐ 4

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản Trần Đình Luân phát biểu tại buổi Lễ

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản Trần Đình Luân đều nhất trí đồng thời tin tưởng rằng việc ký kết Quy chế phối hợp này có thể coi là bước khởi đầu mới, bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa hai Cơ quan, là nền tảng để công tác phối hợp giữa hai Bên đi vào thực chất, giúp tăng cường công tác phối hợp cùng phát triển, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà hai Bộ đã giao phó, đáp ứng yêu cầu trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cũng như các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của hai Bên, phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo định hướng của Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

 

LKKQCHĐ 5
 

LKKQCHĐ 6

 

LKKQCHĐ 7

Hai Bên trao quà lưu niệm và chúc mừng sự thành công của Lễ ký kết

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn