Về trang chủ


01/08/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo báo cáo Thứ trưởng Trần Quý Kiên về Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam – Nhật Bản

 

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, sáng ngày 1/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã họp báo cáo với Thứ trưởng về tình hình thực hiện Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam – Nhật Bản.

 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đưa quan hệ đối tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Văn phòng Nội các Nhật Bản và các cơ quan về quản lý biển và môi trường hai Bên đi vào thực chất; thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam luân phiên tổ chức Diễn đàn để triển khai nội dung Bản ghi nhớ hợp tác đã ký; thảo luận và thống nhất định hướng nguyên tắc các nội dung hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Văn phòng Nội các Nhật Bản và các cơ quan về quản lý biển và môi trường Nhật Bản trong thời gian tiếp theo.

 

 

DĐ 1

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các đơn vị liên quan của Bộ về đề xuất tổ chức Diễn đàn bao gồm thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, nội dung, chủ đề, chương trình dự kiến cho Diễn đàn cũng như các bước thủ tục tiến hành tiếp theo.

 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện lại dự thảo Đề án, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ rà soát, thống nhất các nội dung đề xuất, sớm hoàn thiện công thư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ trưởng phụ trách chính sách biển và đại dương của Nhật Bản để phối hợp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn với vai trò Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức lần đầu đồng thời tiến hành các bước thủ tục trình xin ý kiến và phê duyệt các cơ quan liên quan trong nước theo quy định.

 

Thu Thuỷ

 

 

 

Các bản tin cũ hơn