Về trang chủ


26/07/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin và triển khai Chính phủ điện tử

 

Nhằm triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về xây dựng, phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, sáng ngày 24/7, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị được giao chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch.

 

Tại buổi làm việc, Tổng cục đã có báo cáo rà soát lại các vấn đề liên quan đến hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cũng như việc duy trì, vận hành hệ thống mạng thông tin và cơ sở dữ liệu của Tổng cục, các ứng dụng CNTT mà Tổng cục đã và đang thực hiện như hệ thống Hồ sơ công việc và chữ ký số, Dịch vụ công trực tuyến và văn phòng một cửa, tình hình triển khai Chính phủ điện tử cũng như các dự án phối hợp thực hiện giữa hai bên.

 

CNTT 1

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà cho biết sẽ luôn sẵn sàng phối hợp với Tổng cục để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chính phủ điện tử, bởi lẽ, theo Cục trưởng, trong bối cảnh sức ép về thời gian, công việc như hiện nay thì không có cách nào khác là phải sử dụng, tận dụng sức mạnh của công nghệ, tạo bứt phá về phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

CNTT 2

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà phát biểu tại buổi làm việc

 

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi khẳng định, trong thời gian tới đây, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ triển khai một cách tích cực, quyết liệt hơn, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các đơn vị trong Tổng cục trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Tổng cục. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, đưa ra các đề xuất, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và liên tục trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0.

 

CNTT 3

 Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi chủ trì buổi làm việc

 

Hai bên đã thảo luận và đạt được sự thống nhất cao trong việc Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong công tác chuyển giao, hướng dẫn thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung thêm máy móc, thiết bị; tăng cường hợp tác thực hiện các dự án, đề án liên quan, bảo đảm các nguồn lực phục vụ phát triển Chính phủ điện tử nhằm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa và cũng đồng thời phải bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn