Về trang chủ


14/05/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung nguồn lực đấy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Chiều ngày 14/5, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban tháng 5/2019, tại cuộc họp, các đơn vị tập trung báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, trong thời gian vừa qua, Tổng cục đã tập trung xây dựng, triển khai các nội dung của các nhiệm vụ trọng tâm trình Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tiến độ đặt ra.
 
Tập trung nguồn lực, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
 
Tổng cục đã tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện, trình Bộ và Chính phủ ban hành Nghị định thay thế  định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cán nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Bên cạnh đó Tổng cục tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp biển và hải đảo; thành lập và họp tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá vật, chất nhận chìm ở biển và lựa chọn khu vực biển sử dụng để nhận chìm.
 
Song song với đó là tập trung các nguồn lực, tăng cường làm việc với các Bộ, ngành liên quan để rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ- TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
 
Đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay Tổng cục tiếp tục tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện quy hoạch; Tích cực rà soát, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chí và quy trình đánh giá, lựa chọn các dự án đưa vào Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đồng thời, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 
Đặc biệt, Tổng cục đã tập trung tham mưu về công tác giao khu vực biển, cấp Dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo bùn, sét khi thi công dự án cảng biển tổ hợp phép nhận chìm ở biển. Cụ thể, Tổng cục đã báo cáo Bộ TN&MT đối với 02 dự án: hóa dầu Long Sơn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án vật chất nạo vét tại khu vực biển Dung Quất của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Trình biên bản họp Hội đồng thẩm định và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp Tổ chuyên gia xem xét đánh giá hồ sơ Nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nước trước bến, vũng quay tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên hải tại Trà Vinh giai đoạn 2019-2020; Chuẩn bị nội dung liên quan đến cấp giấy phép nhận chìm trên biển và tham dự cùng Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với Tập đoàn EVN; Tăng cường tham mưu và chuẩn bị các nội dung liên quan đến giao khu vực biển và tham dự cùng Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
 
Ngoài ra, để chuẩn bị cho công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019, Tổng cục đã chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cùng với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ để đề xuất, lựa chọn các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện. Trong đó bao gồm các nội dung về lựa chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và chủ đề của Ngày đại dương thế giới; Đề xuất nội dung gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2019. Đồng thời, tham dự cùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu, dự thảo các nội dung tại lễ mít tinh của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Giao ban tháng 5
Toàn cảnh cuộc họp
 
Trong thời gian vừa qua, Tổng cục cũng đã tích cực thúc đẩy, tập trung xây dựng các Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với các cơ quan: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thủy sản, Cục Hàng hải Việt Nam; Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV. Bên cạnh đó là xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”; Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến chính sách đối với cán bộ điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển.
 
Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tạ Đinh Thi ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để Tổng cục hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Bộ giao thực hiện trong năm 2019, Tổng cục trưởng đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị, từng kế hoạch và nhiệm vụ được giao.
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp, Tổng cục trưởng đề nghị thủ trưởng đơn vị hết sức quan tâm, phối hợp trình duyệt, triển khai các nhiệm vụ dự án; khẩn trương, chủ động đề xuất với lãnh đạo Tổng cục để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, cần đổi mới tư duy, cách thức quản trị đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực mà đơn vị có thế mạnh.
 
Tổng cục trưởng cũng đề nghị Vụ Chính sách và Pháp chế phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng và các đơn vị liên quan, tăng cường tham mưu, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho kỳ họp Quốc hội lần thứ 7; phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổ chức in ấn Nghị quyết 36/NQ-TW; tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giao TW và các địa phương để đấy mạnh công tác tuyên truyền năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.
 
Đối với các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác hợp tác quốc tế; các chương trình trọng điểm; kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương; công tác quản lý, cấp phép, giám sát hoạt động nhận chìm,…Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần hết sức lưu ý, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện để trình Bộ và Chính phủ trong thời gian tới. 
 
“Trong năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao khối lượng nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, điều này đòi hỏi lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa, đồng thời cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, tích cực, chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ  để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ đặt ra. Với vị trí, vai trò quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đây là cơ hội tốt để Tổng cục tạo đà phát triển bền vững trong các năm tiếp theo, nhất là khi lĩnh vực này được Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm, đặc biệt thể hiện ở nhiều chủ trương phát triển quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết số 36/NQ- TW.” – Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh.
 
Thu Loan
Các tin mới hơn