Về trang chủ


18/01/2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Ngày 23/11/2018 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 11478/VPCP-NN giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, ngày 18/1, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đại diện cho các Bộ, ban, ngành có liên quan. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

 

HOI THAO NQ36

Toàn cảnh Hội thảo


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa nghị quyết. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết. Hội thảo là một trong những hoạt động để thực hiện nhiệm vụ trên.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học cùng  tham luận các nội dung về Khung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Bối cảnh, cơ hội, thách thức khu vực và thế giới đối với việc thực hiện Chiến lược; Hợp tác quốc tế về các vấn đề môi trường, sinh thái biển tại Biển Đông.


Thứ trưởng Trần Quý Kiên pb

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo


Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Hội thảo này có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành công của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Hai là, nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược.

Ba là, phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

 

TCT TA DINH THI

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội thảo


Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thảo đã thành công tốt đẹp theo chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận, trao đổi trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu đại diện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học, …Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng  cho việc  xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.


Trên cơ sở các ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, bế mạc Hội thảo , Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:


1. Tổng hợp toàn bộ các ý kiến tham luận, trao đổi trong Hội thảo để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

2. Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở lựa chọn các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để đưa vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

3. Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ đã làm, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó đánh giá, lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên ngành, liên vùng, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên trao đổi, liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ/ngành, địa phương xin ý kiến để công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, khoa học, khách quan và đúng tiến độ.

 

Tham luận Hội thảo

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi thảo luận tại Hội thảo


Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ và chất lượng Kế hoạch sau khi ban hành có tính khả thi, Thứ trưởng cũng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể hóa các nội dung về quan điểm, mục tiêu, định hướng; xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên; đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ khen thưởng và tặng bằng khen cho các đồng chí đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam./.


Thu Loan

Các tin mới hơn