Về trang chủ


20/12/2018

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển Tổng kết công tác 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019

Thời gian qua, dưới dự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng uỷ, chính quyền và sự ủng hộ, phối hợp tốt giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng với các tổ chức đoàn thể tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển đã đoàn kết nâng cao sức mạnh của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khai thác các hợp đồng từ các ngành khác trong nền kinh tế, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Tổng kết TTTĐBĐ

Ban lãnh đạo Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển chủ trì Hội nghị


Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các nhiệm vụ, kế hoạch, đề tài, dự án nhà nước giao, hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm cũng đã thu được những kết quả đáng khích lệ.


Cụ thể, trong năm 2018, đối với công tác dịch vụ và định vị phục vụ các ngành khác, Trung tâm đã ký bổ sung được 06 hợp đồng dịch vụ định vị cho các công tác trên biển của Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro; thắng thầu, ký mới được 12 hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với các khách hàng khác. Dự tính hết năm 2018 giá trị từ các hợp đồng dịch vụ đã cung cấp đạt khoảng hơn 40 tỷ đồng (trước VAT). Có thể thấy doanh thu chủ yếu là từ các hoạt động dịch vụ cho ngành dầu khí. Trong 3 năm gần đây, Trung tâm đã mạnh dạn thực hiện các dịch vụ khác ngoài công tác dịch vụ dầu khí như: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các tỉnh ven biển; hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình, tư vấn…. Đây là các công việc mới, Trung tâm đã từng bước đi sâu tìm hiểu, số lượng hợp đồng ký kết đã tăng hơn so với năm trước.


Đối với các công tác khác và hoạt động của các đoàn thể: Công đoàn CSTV Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm 2018 đã tổ chức khám chữa bệnh cho toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm; tham gia đóng góp vào các quy chế của đơn vị; tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm cho chị em phụ nữ; tổ chức trao quà học sinh giỏi cho các cháu là con em cán bộ nhân viên Trung tâm; ủng hộ công đoàn viên gặp khó khăn; tham gia vào các cuộc thi văn nghệ, thể thao và đạt được nhiều thành tích như giải nhất văn nghệ toàn đoàn, giải nhì bóng đá, giải nhì kéo co… Đoàn thanh niên tích cực tham gia vào các phong trào do cấp trên phát động; tham gia nhiệt tình vào các cuộc thi như văn nghệ, thể thao…; Hưởng ứng, tuyên truyền tại đơn vị và tham gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Môi trường Thế giới; ngày Đại dương Thế giới và các ngày lễ lớn của đất nước.


Trong năm qua, mặc dầu vẫn còn nhiều mặt khó khăn, tồn tại, tuy nhiên có thể nói năm 2018, là năm đặc biệt đối với Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển vì chặng đường mà đơn vị đã trải qua tròn 20 năm. Với 20 năm gắn bó, biết bao thế hệ đã đi qua, Ban lãnh đạo Trung tâm đã nhận thức được nhiệm vụ khó khăn trước mắt, chèo lái con tàu SEAMAP vượt qua biết bao sóng to, gió lớn. Những bài học kinh nghiệm trước đây luôn luôn cần được nhắc nhở đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm: Thống nhất – Đoàn kết – Nắm chắc cơ hội – Tinh thần ổn định – Vượt qua khó khăn – Hoàn thành niệm vụ.

 

 

PGĐ TTTĐ Nguyễn Trung Thành

Phó giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển Nguyễn Trung Thành báo cáo tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Trung tâm cũng đã đề ra các giải pháp và phương hướng hoạt động năm 2019  tập trung vào những nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cán bộ lãnh đạo các cấp tại Trung tâm
- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019.
- Thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ được phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện trong năm 2019.
- Đăng ký thực hiện các dự án chuyên môn trong năm 2019:

+ Dự án: “Thành lập bản đồ địa hình đáy biển 1:5.000 bằng công nghệ đo quét đa tia, xây dựng mô hình 3D, cung cấp công cụ quản lý cho 9 khu bảo tồn biển (Đảo Trần, Cát Bà, Hòn Mê, Hải Vân - Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Phú Quốc).
+ Dự án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý biển khu vực lãnh hải Việt Nam tỷ lệ 1:100.000 phục vụ quy hoạch, quản lý và khai thác biển”.

- Lập kế hoạch trình Tổng cục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019 – 2020.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ đặc thù: Lên đà sửa chữa định kỳ kết hợp đăng kiểm tàu Đo đạc biển 01, quản lý, sử dụng các trạm định vị cố định DGPS và các nhiệm vụ khác do Tổng cục giao.
- Đảm bảo an toàn lao động về người và tài sản trong quá trình sản xuất trên biển.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy trình của hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007.
- Tiếp tục khai thác thị trường, mở rộng thị trường, ổn định đơn vị về mọi mặt.
- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực trẻ, tinh nhuệ và trách nhiệm.
- Bám sát sự lãnh đạo của Bộ, chỉ đạo điều hành của Tổng cục và luôn luôn coi nhiệm vụ của cấp trên giao là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của đơn vị, trên cơ sở đó tập trung kỹ thuật nhân lực đảm bảo hoàn thành xuất sắc 100% kế hoạch được giao.
- Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm.
- Hợp tác chặt chẽ với các vụ chức năng, các đơn vị trong Tổng cục, trong Bộ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ theo đề án, dự án được giao thực hiện.
- Ổn định, bồi dưỡng, phát hiện mới và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các đơn vị.
- Tiếp tục phát triển công tác dịch vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín của Trung tâm trên thị trường, mở rộng thêm thị trường.
- Duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007. Tiếp tục phổ biến, kiên trì hướng dẫn đến các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện tốt ISO.


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn