Về trang chủ


14/05/2020

Xây dựng Nhóm nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và Đề án NCKH, phát triển công nghệ định hướng cho công tác ĐTCB biển và hải đảo trong bối cảnh thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển

 

Chiều ngày 14/05, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi chủ trì buổi làm việc với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc; cùng các đơn vị liên quan của Tổng cục về xây dựng Nhóm nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và Đề án NCKH , phát triển công nghệ định hướng cho công tác ĐTCB biển và hải đảo trong bối cảnh thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển.

 

KHCNQG 1

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Mục tiêu chung của đề xuất Nhóm nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia là phải chỉ ra được các hướng phát triển chính, xác định được cơ sở khoa học và thực tiễn đẩy mạnh triển khai hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển (ĐTCB TNMT) phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Trên cơ sở đó xây dựng Chương trình KHCN cấp Bộ và tổng hợp vào Chương trình KHCN cấp Quốc gia chung.

 

Đối với Đề án NCKH và phát triển Công nghệ định hướng cho công tác ĐTCB TNMT biển và hải đảo trong bối cảnh thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển, đây là định hướng giao nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Tổng cục Biển và Hải đảo chủ trì và thực hiện. Cách thức tiếp cận đề án cần lấy Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW làm cơ sở và bám sát nội dung của Quyết định số 28/QĐ-TTg về “Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030” để từ đó đề ra các mục tiêu, xây dựng nội dung, giải pháp, nhiệm vụ/ danh mục các đề tài nghiên cứu cụ thể, tập trung vào phương pháp, công nghệ trong đó bao gồm cả tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phần cứng và phần mềm; nghiên cứu chuyển thành dữ liệu; đưa vào triển khai ứng dụng công nghệ trong thực tế nhất là nghiên cứu mô hình; công bố kết quả nghiên cứu, điều tra thông qua các xuất bản, ấn phẩm, thông tin khoa học,… tất cả phải được nghiên cứu xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và các Viện nghiên cứu khác có nền tảng điều tra để có các đề xuất nhiệm vụ phù hợp, có tính khoa học và thực tiễn cao.

 

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển nhằm hiện thực hoá Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW, đặc biệt là trong bối cảnh thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển như hiện nay”, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn