Về trang chủ


08/06/2020

Xử lý ô nhiễm nhựa đòi hỏi sự hợp tác và tham gia của nhiều bên

Sáng ngày 8/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội thảo khởi động hai dự án về xử lý rác thải và ô nhiễm nhựa do Đại sứ quán Na-uy tài trợ và UNDP phối hợp cùng các đối tác thực hiện. Hội thảo được tổ chức tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 Ngày Đại dương Thế giới.

 

HT UNDP 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm

 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm cho biết, biển và đại dương là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, ngày nay biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, điển hình nhất là ô nhiễm do rác thải đại dương, hiện nay chủ yếu là rác thải nhựa.

 

Xử lý ô nhiễm nhựa đòi hỏi sự hợp tác và tham gia của nhiều bên: Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp ở tất cả các cấp trung ương và địa phương; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là sự hợp tác của người dân. Trong trường hợp dự án “Nhân rộng mô hình cộng đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 05 thành phố” viết tắt là Dự án DWP5C ở đây thì đầu mối triển khai dự án tại Quảng Ninh là Hội Nông dân Quảng Ninh, một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong việc vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh Quảng Ninh. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm bày tỏ tin tưởng rằng Tỉnh Quảng Ninh sẽ xác định và tận dụng tốt các giải pháp hiện có nhằm ngăn chặn việc phát sinh chất thải nhựa và cải thiện hệ thống quản lý chất thải tại địa phương.

 

Ở Trung ương, trong những năm qua, theo đề xuất của Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài Nguyên & Môi Trường), Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm tăng cường quản lý và giảm rác thải nhựa, trong đó có rác thải nhựa đại dương. Có thể kể đến: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương”; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

 

Hiện nay, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài Nguyên & Môi Trường) đang tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý rác thải nhựa và Đề án xây dựng Trung tâm Quốc tế về Rác thải nhựa đại dương nhằm hiện thực hóa các sáng kiến của Việt Nam được đề xuất tại kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF6) và Hội nghị G20 tại Osaka về “thúc đẩy hình thành Mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển - đại dương và tiến tới Khuôn khổ toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa biển vì các đại dương xanh”.

 

HT UNDP 2

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hân hạnh đồng hành cùng với UNDP trong xây dựng và thực hiện Dự án “Thử thách sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa”, viết tắt là dự án EPPIC, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hy vọng rằng, thông qua Dự án sẽ có thêm nhiều giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ công tác quản lý rác thải nhựa đại dương, đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương và Kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Và cuối cùng nhưng rất quan trọng là nâng cao kiến thức, nhận thức, năng lực cho cán bộ, nhân dân, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương và phát triển nền kinh tế biển xanh.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn