Về trang chủ


25/03/2020

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020 và hưởng ứng, tham gia hoạt động của Tháng Thanh niên trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19


Thực hiện Công văn số 195/TCBHĐVN-TCCB ngày 05/03/2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV; Công văn số 666-CV/ĐTNK-BPT ngày 16/03/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 124 –CV/ĐTNB ngày 19/03/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động một số hoạt động của Tháng Thanh niên trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19; trước diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có các hoạt động của kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2020) và Tháng Thanh niên 2020, Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kêu gọi các Chi đoàn trực thuộc phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để thay đổi phương thức tổ chức các hoạt động sao cho thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch. Trong điều kiện không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên các hoạt động tình nguyện tại chỗ, Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục phát động phong trào thi đua công tác đoàn với một số hoạt động sau:

 

1. Triển khai phong trào thi đua tới các chi đoàn trực thuộc: Gắn việc tổ chức, triển khai các hoạt động phong trào đoàn và công tác thanh niên trong cơ quan, đơn vị với chủ đề năm 2020: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

 

2. Phong trào “Đổi giấy vụn gây quỹ mua khẩu trang, nước sát khuẩn”.

 

3. Hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Đoàn Bộ phát động tại Công văn số 124-CV/ĐTNB ngày 19/03/2020.

 

Chi tiết Công văn số 43-CV/ĐTNTCBHĐVN của Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 và hưởng ứng, tham gia hoạt động của Tháng Thanh niên trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã được gửi tới các Chi đoàn Tổng cục.

 

Xem toàn bộ Công văn tại đây!


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam