Về trang chủ


27/04/2020

Bộ TN&MT tập trung xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quan trắc TNMT và quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT đảm bảo thống nhất với lộ trình phát triển Chính phủ điện tử ngành và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam

Sáng ngày 27/04, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham dự buổi họp trực tuyến báo cáo với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gấp rút triển khai Dự án tổng thể xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quan trắc TNMT và quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT đảm bảo thống nhất với lộ trình phát triển Chính phủ điện tử ngành và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam.

 

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) bao gồm: Lãnh đạo Bộ; các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các Viện; Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam; Văn phòng Bộ. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.

 

 

Hệ CSDL 2

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc trực tuyến

 

Đề án "Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường" đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017, theo đó Bộ được giao chủ trì thực hiện các dự án sau: (1) Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về quan trắc TNMT; (2) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc TNMT; (3) Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ TN&MT, kết nối với Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT; (4) Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TNMT và Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

 

Để triển khai, Bộ đã giao Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án tổng thể “Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT”.

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục CNTT&DLTNMT cho biết, để đảm bảo thống nhất với lộ trình phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam. Bộ trưởng đã chỉ đạo Cục CNTT&DLTNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0 hiện đã được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng Kiến trúc, Cục CNTT&DLTNMT đã rà soát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang triển khai tại Bộ, thực hiện tái cấu trúc và đề xuất lộ trình xây dựng đảm bảo thống nhất, kế thừa và hiệu quả.

 

Cục CNTT&DLTNMT cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, lập hồ sơ Dự án tổng thể với các nội dung bao gồm: (i) Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TNMT; (ii) Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ TN&MT, kết nối với Hệ CSDL quốc gia về quan trắc trắc TN&MT; (iii) Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường và Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

 

 

Hệ CSDL 1

Ảnh chụp màn hình các điểm cầu tham dự buổi họp trực tuyến

 

Các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại cuộc họp đều thống nhất với yêu cầu thiết kế tổng thể Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT phải phù hợp với lộ trình thực hiện phát triển chính phủ điện tử ngành TN&MT, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Các sản phẩm của dự án được đóng góp vào nguồn tài nguyên số, hạ tầng công nghệ thông tin chung của ngành TN&MT.

 

Về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi khẳng định trong thời gian vừa qua, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT&DLTNMT thiết kế và xây dựng dự án trình lãnh đạo Bộ từ năm 2018. Tổng cục đã có những đề xuất cụ thể và Cục CNTT&DLTNMT đã tổng hợp, tại buổi làm việc Tổng cục trưởng bổ sung ý kiến cho rằng, việc xây dựng Hệ CSDL phải bảo đảm 4 yêu cầu về tích hợp – chia sẻ – số hoá – cập nhật và trên cơ sở đó phải thoả mãn những vấn đề về công năng, phần cứng, phần mềm, thông tin dữ liệu, cơ chế vận hành cũng như phải đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện đồng thời cần đáp ứng yêu cầu vừa thiết kế vừa thực hiện nhằm phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh. Ngoài ra vì đây là dự án mở, khung dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào mật độ quan trắc đang trong quá trình hoàn thiện vận hành, cơ chế vận hành, nguồn nhân lực triển khai thực hiện từng bước phải được đào tạo, do đó việc xây dựng hệ thống cần phải chia rõ các giai đoạn để tổ chức thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực của các đơn vị trong suốt quá trình triển khai.

 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng đều thống nhất và nhấn mạnh một lần nữa yêu cầu đối với Hệ cơ sở dữ liệu quan trắc TNMT và quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT phải được thiết kế, xây dựng một cách tổng thể, bao gồm đầy đủ các cơ sở dữ liệu thành phần, các quy định kỹ thuật, cách thức chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu, trong đó hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT là một thành phần quan trọng, đóng góp thông tin, số liệu, được kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương, khu vực và quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn