Về trang chủ


14/03/2019

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về triển khai các nhiệm vụ cấp bách năm 2019

Sáng ngày 14/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về triển khai các nhiệm vụ cấp bách năm 2019. Cùng tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Bộ KHCN.
 
Bo trương Tran Hong Ha
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách năm 2019. Theo báo cáo, để triển khai Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Tổng cục đã xây dựng và phê duyệt Quyết định số 12/QĐ-TCBHĐVN ngày 14/01/2019 ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Tổng cục với phương châm “rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm”. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục đã tập trung cao độ triển khai Chương trình công tác, đặt trọng tâm vào việc hoàn thành 12 đề án, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 36/NQ- TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đề tài, dự án, nhiệm vụ trong Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Tổng cục.
 
TCT Ta Dinh Thi
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo tình hình triển khai một số nhiệm vụ cấp bách năm 2019
 
Tổng cục cũng đã đề xuất, kiến nghị với Bộ TN&MT về công tác xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách trong đó bao gồm việc sửa đổi bổ sung các thông tư, nghị định nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Cùng với đó là đề xuất Bộ xem xét, bố trí nguồn kinh phí để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; dự thảo Nghị định quy định về chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp, cho thuê liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển; bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất, trước hết là đối với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản để triển khai thi hành Luật thủy sản đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (theo quy định tại các Điều 42, 46, 47 Luật thủy sản).
 
Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đề xuất với Bộ sớm phê duyệt và bố trí một số nhiệm vụ cấp bách gồm: Dự án “Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc về trao đổi, nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý môi trường biển và hải đảo vùng vịnh Bắc Bộ”; Hợp phần “Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam” thuộc Dự án “Điều tra, khảo sát xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam”, bao gồm 02 nhiệm vụ phải trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP là: Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương trong tháng 6/2019 và Đề án thành lập Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương trong tháng 12/2019. Đến nay, các thủ tục phê duyệt Dự án đã được hoàn thành và việc sớm triển khai Dự án sẽ góp phần thực hiện đúng cam kết của Việt Nam với Cộng đồng quốc tế và sẽ tạo được sự ủng hộ của các đối tác trong thu hút đầu tư giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, nhất là rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam.
 
Nhằm tăng cường công tác khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong thời gian tới, Tổng cục đề xuất Bộ sớm phê duyệt đối với Đề án “Diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản” dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2019; Tạo điều kiện để Tổng cục có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại khu vực ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ) theo đề nghị của Bộ Ngoại giao; Đối với công tác triển khai 02 văn kiện dự án hợp tác với KOICA “Thiết lập nền tảng cho quản lý vùng bờ ở một số tỉnh ven biển Việt Nam” và với AFD “Hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”, Tổng cục đã đề xuất Bộ xem xét, ủy quyền Tổng cục quyết định thành lập Ban quản lý dự án.
 
Ngoài ra, Tổng cục hiện đang gấp rút chuẩn bị cho công tác Tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo năm 2019 , đồng thời đề xuất Bộ TN&MT bố trí kinh phí tổ chức “Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2019” và “Cuộc vận động sáng tác ca khúc vì biển xanh quê hương” do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì tổ chức, Tổng cục là đơn vị phối hợp.
 
Trong thời gian tới, Tổng cục cũng đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy, nâng cao công tác chuyên môn, hành chính, văn phòng. Cụ thể, đề xuất Bộ chi sửa chửa nâng cấp trụ sở cơ quan, tăng cường trang thiết bị máy tính, hạ tầng, cơ sở vật chất…cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động; Cấp kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Kiểm định và quản lý bến đỗ; Tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị bố trí nguồn kinh phí khoa học, công nghệ để đầu tư, mua sắm trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đối với các thiết bị, máy móc nghiên cứu, điều tra cơ bản biển và hải đảo; Bố trí kinh phí để phục vụ công tác đi thực địa, thuê chuyên gia thẩm định và các hoạt động thẩm định khác, tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát sau cấp phép đối với công tác nhận chìm ở biển, giao khu vực biển;…
 
Toan canh
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị cũng đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với công tác triển khai các nhiệm vụ cấp bách của Tổng cục, đồng thời lãnh đạo các đơn vị cũng đưa ra các đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đơn vị, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng đối với ngành quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, đặc biệt là trong công tác tham gia xây dựng Nghị quyết 36/NQ-TW trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng nhận định, lĩnh vực biển và hải đảo với những nhiệm vụ hết sức nặng nề, điều đó đòi hỏi Tổng cục cần tiếp tục phát huy, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới. Bộ trưởng đề nghị, các đơn vị khẩn trương tập trung làm rõ và giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như công tác phối hợp triển khai giữa các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đó, tổng hợp và có những lựa chọn cụ thể để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt chú trọng những nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách cần làm ngay để trình Chính phủ trong thời gian sắp tới./.
 
Thu Loan
Các bản tin cũ hơn