Về trang chủ


14/11/2018

Chuẩn bị tổng kết đề án 47 và Xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản

Sáng ngày 14/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về công tác chuẩn bị tổng kết Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47) và công tác xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển.
 

Toan canh hop chuan bi tk de an 47

Toàn cảnh cuộc họp


“Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47) là Đề án lớn, mang tính tổng thể với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, để đảm bảo mục tiêu của Đề án và nhu cầu cấp bách về phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung thêm 25 nhiệm vụ, dự án vào Đề án 47.


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của Đề án 47, theo kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án vào tháng 12/2018. Để chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết Đề án, tại cuộc họp, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chương trình trọng điểm vào quý I năm 2019.


Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn cho biết, Hội nghị tổng kết đề án 47 sẽ được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; đại diện các cơ quan, đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án 47; các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan trực tiếp đến lĩnh vực biển, hải đảo. Theo báo cáo, Tổng cục đang khẩn trương hoàn thiện các báo cáo tham luận trên cơ sở các kết quả thực hiện của các dự án, cùng với đó Tổng cục cũng đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của Đề án 47 để trưng bày và giới thiệu tại Hội nghị.

 

PTCT Vũ Sĩ Tuấn phat bieu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn báo cáo tại cuộc họp


Báo cáo cũng nêu rõ, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Luật TNMTB), có hiệu lực từ này 01/7/2016. Trong đó, Mục 1, Chương III, Luật TNMTB có 5 Điều quy định về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tại Điều 14, Luật TNMTB đã quy định về việc xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Chương trình trọng điểm). Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật TNMTB, trong đó có 10 điều quy định về xây dựng Chương trình trọng điểm.


Trên cơ sở kế thừa các kết quả tổng kết Đề án 47, Tổng kết Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 và các quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hướng dẫn của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục chủ động phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan tới tài nguyên, môi trường biển để xây dựng Chương trình trọng điểm. Dự thảo Chương trình trọng điểm với bố cục chính gồm 4 phần:


Phần thứ nhất: Căn cứ xây dựng chương trình trọng điểm.
Phần thứ hai: Định hướng điều tra cơ bản của thế giới, một số thách thức về môi trường biển và mục tiêu phát triển  bền vững của Việt Nam.
Phần thứ ba: Các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ Chương trình trọng điểm.
Phần thứ tư: Tổ chức, các giải pháp thực hiện Chương trình trọng điểm.


Theo kế hoạch, ngày 15/12, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo với các Bộ, ngành, địa phương, các Viện nghiên cứu để góp ý, hoàn thiện dự thảo Chương trình trọng điểm. Trên cơ sở đó, Tổng cục sẽ tiến hành rà soát các nhiệm vụ, dự án do các Bộ, ngành và địa phương đề xuất để tổng hợp danh mục các nhiệm vụ, dự án đưa vào Chương trình trọng điểm trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên pb

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hội nghị Tổng kết Đề án 47, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, qua 10 năm thực hiện Đề án, Hội nghị tổng kết Đề án 47 có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những đóng góp, hạn chế và nguyên nhân để làm cơ sở định hướng cho xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới.


Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam căn cứ nhiệm vụ được phân công để chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các nội dung, công tác hậu cần; nhanh chóng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện Dự thảo; thành lập các Hội đồng để tổ chức rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ, dự án phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả khi triển khai để bổ sung vào Dự thảo Chương trình và để Hội nghị diễn ra bảo đảm tiết kiệm, đạt hiệu quả cao./.


Thu Loan

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn