Về trang chủ


24/06/2019

Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo lần thứ III năm 2019

 

Sáng ngày 22/6, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo lần thứ  III năm 2019 với chủ đề “Chống rác thải nhựa: trách nhiệm quản lý - truyền thông - doanh nghiệp”.

 

Diễn đàn là nơi để các nhà quản lý - nhà báo - doanh nghiệp cùng chia sẻ thông tin, chính sách và kinh nghiệm trong lĩnh vực rác thải nhựa, rác thải đại dương nhằm đạt đến tiếng nói chung để giảm thiểu tối đa rác thải nhựa ra môi trường nói chung và ra đại dương nói riêng.

 

Toàn cảnh diễn đàn

 

Phát biểu tham luận tại diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các cam kết quốc tế của Việt Nam, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

 


Phó Tổng cục trưỡng Vũ Sĩ Tuấn phát biểu tham luận tại diễn đàn

 

Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn cũng khẳng định rằng, để thực hiện thành công Kế hoạch và các nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn tiến tới nói không với rác thải nhựa, góp phần cải thiện môi trường, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển rất cần sự vào cuộc, chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, của toàn xã hội và của từng gia đình. Trong đó, các cơ quan báo chí đóng vai trò quan trọng trong công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích tái sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiến tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, các sáng kiến xanh về tái chế, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

 

Thông qua diễn đàn, các đại biểu và các nhà báo đều thống nhất rằng đề tài rác thải nhựa là một đề tài thực sự nóng hiện nay và báo chí khẳng định vai trò, trách nhiệm hết sức to lớn, quan trọng việc đồng hành cùng với các Nhà quản lý, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong cuộc chiến chống rác thải nhựa. Sáng kiến phát động một cuộc thi đặc biệt viết về đề tài rác thải nhựa cũng đã được nêu ra nhằm khuyến khích và phát huy hơn nữa vai trò của báo trí trong việc tuyên truyền, nâng cao tính đại chúng của những ý tưởng, giải pháp, hành động về chống rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng.

  Thu Thuỷ

 

Các tin mới hơn