Về trang chủ


27/07/2018

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 26/7, Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị gồm có Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư , Phó bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.
 
 
TK Dang 6 thang 2018
Toàn cảnh Hội Nghị
 
Tại hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Đồng chí Vũ Sĩ Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã báo cáo tình hình công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Theo báo cáo, tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục gồm 5 đồng chí. Toàn Đảng bộ có 03 Đảng bộ cơ sở, 07 Chi bộ cơ sở, 04 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục với tổng số 326 đảng viên, trong đó chính thức là 308 đồng chí, dự bị 18 đồng chí. 
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng các chương trình công tác; phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…
 
Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác luân chuyển, bố trí, xắp sếp cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Nghị quyết về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Ngoài ra, BCH Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (số 413-CTr/ĐU ngày 05/02/2018);  Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (số 453 - BC/ĐU ngày 25/5/2018); Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (số 456- BC/ĐU ngày 28/5/2018); Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (số 457- BC/ĐU ngày 10/6/2018).
 
TCT phat bieu
Bí thư Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Trong 06 tháng đầu năm, Đảng bộ Tổng Cục đã chuyển sinh hoạt đảng cho 24 đồng chí, tiếp nhận 05 đồng chí . Ban Thường vụ Đảng ủy đã thẩm định hồ sơ, xét và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định định kết nạp 08 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị; cử 08 đảng viên mới học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 05 quần chúng và đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng.
 
Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tổng cục cũng sẽ tập trung củng cố các tổ chức Đảng, cấp ủy, phù hợp với tình hình mới của các cơ quan đơn vị.  Phát biểu chỉ đạo tại nghị, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi nhấn mạnh: bộ phận lãnh đạo các cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng vị trí, vai trò của mình để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tuân thủ quy tắc làm việc, đoàn kết, kỷ luật trong công việc; Tập trung xây dựng hoàn thiện các khung pháp lý, Nghị định, Thông tư; Tổ chức có hiệu quả các sự kiện quốc tế; Tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục; Đề án tổng kết chiến lược biển; Xây dựng kế hoạch đào tạo bỗi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ Đảng vững mạnh, trên cơ sở đó tạo điều kiện để các cấp ủy ổn định tình hình và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.
 
Thu Loan