Về trang chủ


17/10/2018

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo hiện trạng vùng bờ trình tại Đại Hội Biển Đông Á lần thứ 6 và Tăng cường hợp tác, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương.

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo hiện trạng vùng bờ trình tại Đại Hội Biển Đông Á lần thứ 6 và Tăng cường hợp tác, xây dựng  kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương. Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trong cuộc họp với các chuyên gia, các đơn vị và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) diễn ra trong ngày 17/10.

Hop với CECR về rác thải nhựa

Toàn cảnh cuộc họp với chuyên gia về xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương


Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là đơn vị nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Các vấn đề nghiên cứu bao gồm quản trị tài nguyên nước, thể chế, chính sách, đối thoại chính sách và đưa ra các giải pháp khuyến nghị nhằm thay đổi phương thức quản lý, khôi phục và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng xã hội và kinh tế tài nguyên.

 

Bà Nguyễn Ngọc Lý

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) trao đổi các nội dung tại cuộc họp


Trên cơ sở nhận thức chung giữa các bên về tầm quan trọng của môi trường biển và đại dương đối với đời sống con người và trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề về rác thải nhựa đại dương đang đặt ra những thách thức rất lớn không chỉ với Việt Nam mà còn là vấn đề chung được các nước trên thế giới hết sức quan tâm. Đặc biệt, tại Hội nghị mở rộng G7 diễn ra tại Canada vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã kêu gọi các nước G7 thúc đẩy hình thành các cơ chế  hợp tác toàn cầu để giảm thiểu rác thải nhựa đại dương với mục tiêu đại dương xanh, không còn rác thải nhựa. Trên tinh thần đó, vừa qua, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về quản lý rác thải nhựa đại dương.


Tại cuộc họp với Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cùng với lãnh đạo các đơn vị liên quan đã cùng trao đổi, bàn bạc nhằm đưa ra định hướng và thống nhất các vấn đề liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương. Theo bà Nguyễn Ngọc Lý, việc xây dựng kế hoạch hành động này đòi hỏi các bên phải có sự nỗ lực rất lớn và phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đối với cộng đồng trong nước mà còn phải tạo được tiếng vang trong cộng đồng quốc tế.

 

Theo trao đổi giữa các bên, tiếp theo những thành công trong các chương trình làm việc trước đó của chính phủ hai nước Việt Nam- Canada liên quan đến các vấn đề về quản lý rác thải thải nhựa đại dương, phía Canada rất hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam. Phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng sẽ tăng cường các cơ chế đối thoại với Canada trong thời gian tới, đồng thời Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng mong rằng, các bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Hop bao cao hien trang vung bo

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi tại cuộc họp với các đơn vị liên quan về xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng vùng bờ


Cũng trong ngày 17/10,  liên quan đến Dự thảo báo cáo hiện trạng vùng bờ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đã có cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị liên quan, thông qua cuộc họp nhằm trao đổi, bàn bạc thống nhất các nội dung của báo cáo, gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện kịp thời để trình tại Đại hội Biển Đông Á lần thứ 6 diễn ra vào tháng 11/2018. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tầm quốc gia, Tổng cục trưởng đề nghị Viện Nghiên cứu biển và hải đảo cùng với các Cục, Vụ và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia phối hợp chặt chẽ, làm việc cụ thể với các chuyên gia để khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo và trình Tổng cục vào ngày 21/10/2018.


Thu Loan
 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn