Về trang chủ


11/05/2020

Quyết liệt triển khai xây dựng “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

 

Chiều ngày 08/5, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn đã có buổi làm việc trực tuyến với Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo, các Cục và đơn vị liên quan của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để thúc đẩy việc triển khai xây dựng “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo (Cục QLKTB) Phan Thanh Tuyên cho biết, thực hiện nội dung Chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã triển khai các bước để hoàn thành việc xây dựng đề cương và dự toán chi tiết Nhiệm vụ “Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Chiến lược) để xin ý kiến các đơn vị và Tổng cục. Hiện nay, Nhiệm vụ đang được xem xét đưa vào Danh mục nhiệm vụ bổ sung mở mới năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  

CLKTB 1

Ảnh chụp màn hình buổi họp trực tuyến

 

Song song với đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn, Cục QLKTB đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển về việc đánh giá tổng kết thực hiện đối với Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cục cũng đã có Công văn đề nghị Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đánh giá tổng kết và xây dựng chiến lược.

 

Cục QLKTB cũng trình bày những khó khăn liên quan đến việc Tổng kết các chiến lược và xây dựng chiến lược giai đoạn mới chưa được đưa vào Chương trình công tác năm 2020 của Bộ, nên kinh phí và nguồn kinh phí để thực hiện chưa được bố trí và thời hạn xây dựng và hoàn thành Chiến lược theo Chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục là quá ngắn, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Do vậy, Cục QLKTB kiến nghị việc sớm xem xét, thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết của nhiệm vụ đồng thời lên kế hoạch việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự thảo Chiến lược trong năm 2021.

 

Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn khẳng định, việc triển khai xây dựng Chiến lược có nhiều thuận lợi, thứ nhất, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được ban hành cách đây 5 năm; thứ hai, việc xây dựng Chiến lược đã được pháp lý hoá ở cấp cao nhất trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Luật) với 3 điều quy định về xây dựng Chiến lược này và trong Nghị định hướng dẫn Luật có 4 điều quy định các bước cần triển khai. Thêm vào đó, việc xây dựng Chiến lược đồng thời với việc triển khai Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và Quy hoạch không gian biển Quốc gia mà Tổng cục đang triển khai với nhiều nội dung và cơ sở có liên quan đến tài liệu, dữ liệu thu thập. Vì vậy, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục QLKTB phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các bước nội dung thực hiện trên cơ sở bám sát theo đúng tiến độ yêu cầu và phân công phối hợp rõ ràng giữa các đơn vị có liên quan.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, hiện tại Bộ TN&MT đang thực hiện tổng kết một loạt các chiến lược để rà soát, điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu trong thời gian tới. Đối với việc triển khai xây dựng nhiệm vụ xây dựng Chiến lược đang bàn ở đây thì mặc dù đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt của Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn đối với Cục QLKTB và các Cục, đơn vị có liên quan của Tổng cục tuy nhiên đến nay so với yêu cầu tiến độ của Bộ và Tổng cục đề ra thì vẫn chưa đáp ứng được.

 

Nguyên nhân cơ bản theo Tổng cục trưởng là do đơn vị chủ trì chưa quyết tâm trong cách thức tổ chức triển khai, tham mưu, phối hợp và thêm vào đó là do một số điều kiện công tác khác nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua. Tổng cục trưởng yêu cầu Cục QLKTB và các đơn vị cần khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian để đạt được mục tiêu với tinh thần quán triệt là phải thực hiện bằng được nhiệm vụ.

 

Tổng cục trưởng cũng đồng thời nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ quan trọng cần sự phối hợp liên ngành với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương liên quan do vậy cần nghiên cứu, tham mưu thành lập Ban soạn thảo/ Ban chỉ đạo để chỉ đạo thống nhất, phối hợp trong việc xây dựng Chiến lược; cần có kế hoạch, khung logic, khung mục tiêu cụ thể rõ ràng cũng như cần có sự phối hợp, nghiên cứu đề xuất các phương án hợp tác, hỗ trợ trong nước và quốc tế trong vấn đề kinh phí. Tổng cục trưởng đề nghị Cục QLKTB hết sức khẩn trương chủ trì triển khai hoàn thành các công việc, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo Tổng cục để có chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn